Hõlemaid harjutusi saab teha noorterühmadega, kes plaanivad minna välisriiki tööle või praktikale.

Harjutus aitab noortel aru saada sellest, kuidas valmistuda välismaale praktikale minekuks ja millised on ettetulevad probleemid. Tähelepanu pööratakse vastuvõtva organisatsiooniga suhtlemise olulisusele. Harjutus on praktikale suundumise näitel, kuid illustreerib mitmeid ettenägematuid probleeme, millele noor peab sihtriigis iseseisvalt lahednuse leidma.

Mõlemat harjutust saad teha noortega, et aidata neil enne välismaale minekut analüüsida ennast, saada aru oma soovidest ja ootustest. Harjutused annavad võimaluse hinnata ennast ja saada seeläbi tagasisidet.

  • "Personaalplaani" paneb noor kirja oma reisi eesmärgid ja muud seonduvad mõtted enne välismaale suundumist.
  • "Reisipäevikusse"  paneb noor kirja enda mõtted välismaalt naastes. Eesmärk on analüüsida väliskogemust, selle mõju ning planeerida edasisi samme.
  • "Asjad, millele mõelda enne lahkumist": Praktilistest ettevalmistustest välismaale minekuks aitab ülevaate saada see harjutus, kus on kirjas info, mida tuleks kindlasti meeles pidada ja/või teha enne lahkumist.