15. veebruarist alustab Tallinna tehnikaülikooli peahoones uus TOEFL-testi ettevalmistuskursus. Kursusel võetakse läbi kõik inglise keele testi osad (lugemine, kuulamine, kõnelemine, kirjutamine) ning treenitakse testiülesannete aja peale lahendamist.

Kursuslased saavad põhjaliku ettevalmistuse esseede kirjutamiseks. TOEFL-test (Test of English as a Foreign Language) on rahvusvaheliselt tunnustatud standardiseeritud inglise keele test. Test nõuab testitavalt mitte ainult häid inglise keele alaseid teadmisi, vaid ka oskust oma teadmisi ingliskeelses akadeemilises keskkonnas kasutada.

Info ja registreerimine: www.eac.ttu.ee