1. Väärtused

 • Eluväärtused (doc, pdf)
 • Töökoha väärtused karjäärirattal (doc, pdf)
 • Töökoha väärtuste joonis (doc, pdf)
 • Töökoha väärtuste mudel (doc, pdf)
 • Mida sa töölt ootad? (doc, pdf)
 • Väärtushinnangud (doc, pdf)
 • Väärtuste küsimustik (doc, pdf)

2. Vajadused

 • Hinda oma vajadusi (doc, pdf)
 • Mida sa elus vajad? (doc, pdf)
 • Mida vajan, hindan, pean tähtsaks (doc, pdf)
 • Milline on sinu saavutusvajadus? (doc, pdf)

3. Huvid

4. Võimed

 • Howard Gardneri 7 intelligentsust (doc, pdf)
 • Meie võimed kaaslase pilgu läbi (doc, pdf)
 • Saavutuste anatoomia (doc, pdf)
 • Võimekuse eri liigid ja nende sobivus ametitele (doc, pdf)
 • Võimekuse inventuur (doc, pdf)

5. Oskused 

6. Iseloom

 • Iseloomu tugevamad küljed (doc, pdf)
 • Iseloomuomaduste sorteerimine (doc, pdf)
 • Kas teised näevad mind samasugusena nagu näen mina ise? (doc, pdf)
 • Milline ma enda arvates olen? (doc, pdf)
 • Millisena teised mind näevad? (doc, pdf)

7. Hoiakud

8. Enesetundmine (vene k)

 • Интересы (doc, pdf)
 • Жизненные ценности (doc, pdf)
 • Какие ценности важны для меня? (doc, pdf)
 • Мои ценности (doc, pdf)
 • Ценности (doc, pdf)
 • Внутренние и внешние ценности (doc, pdf)
 • Мои потребности (doc, pdf)
 • Иерархия потребностей (doc, pdf) и профессия
 • Потребности (doc, pdf)
 • Способности и профессия (doc, pdf)
 • Мои способности и умения (doc, pdf)