Välismaal ajutise töötamise kogemus võib mitmes mõttes kasulik olla: paraneb kvalifikatsioon, suureneb avatus ja laieneb silmaring. Ühelt poolt omandad välismaal töötades uusi teadmisi, teisalt praktilisi võtteid, tehnikaid ja töövahendite kasutamist. Nii tekib võrdluspilt ettevõtetest, riikidest ja kultuuridest. Sellised kasutegurid ilmnevad muidugi eelkõige juhul, kui töötad oma erialal ja kvalifikatsioonitasemel. Tihtipeale minnaksegi piiri taha, et end erialaselt täiendada. Sellisel juhul on välismaine töökogemus kindlasti kasuks edaspidi ka Eestis töö leidmisel.

Kvalifikatsioon võib aga hoopis langeda, kui lähed tegema lihttöid, kus Sa enda kõrgemaid kutseoskusi rakendada ei saa. Nii võid jääda valdkonna arengutest kõrvale ja see võib tagasi tulles saada takistuseks töö leidmisel. Seepärast tuleb lihttööd tegema minnes arvestada asjaoluga, et hiljem tuleb võib-olla rohkem pingutada, et oma erialal head tööd leida.

Lisaks erialastele oskustele arendab välismaal elamine ja iseseisev võõras keskkonnas toimetulek Sind isiksusena ning ka see tuleb tööturul kasuks. Inimese tööle värbamisel on küllalt suur osakaal just isikuomadustel ja mulje loomisel. Uues keskkonnas paned ennast proovile. Paljud otsused tuleb langetada kiiresti ja iseseisvalt ning läbi katsumuste areneb julgus iseseisvalt samme teha ja proovida uusi asju. Tööandjad on sageli huvitatud inimestest, kellel on kogemusi teistest riikidest, sest lisaks keele- ja kultuuridevahelise suhtlemise oskusele on nad paindlikumad, suudavad paremini kohaneda uute olukordadega ning konstruktiivselt arvestada erinevaid vaatenurki.

Välismaal töötamine arendab enesekindlust ja vastuvõtlikkust uutele ideedele ja väärtustele — need on omadused, mida tööandjad üle maailma kõrgelt hindavad.