Karjäärinõustajate ühingu koolituspäev toimub 6.detsembril 2013.a Tallinna Ülikooli ruumides. Seekordne koolitus pöörab tähelepanu tööle kandideerimisega seotud teemadele.

Oktoobri alguses toimus teine karjäärinõustamise eetikakoodeksi töörühma koosolek.

Koolituspäev 6.detsembril
Karjäärinõustajate ühingu koolituspäev toimub 6.detsembril 2013.a Tallinna Ülikooli ruumides. Seekordne koolitus pöörab tähelepanu tööle kandideerimisega seotud teemadele. Oma kogemusi jagab Ericssoni personalijuht Ülle Matt. Jätkatakse ka juba traditsiooniks saanud meetodite laadaga, tutvustatakse karjäärinõustaja eetikat, tehakse kokkuvõte karjääripäeva töörühmade senisest tegevusest. Koolituspäev on taaskord kõigile huvilistele avatud (ühingusse mitte kuuluvatele liikmetele osalustasu). Koolituspäevale registreerimine ja täpsem päevakord ilmub kodulehele novembris. NB! Palun kirjutada aadressile liikmed@kny.ee või juhatus@kny.ee, millist oma hästitöötavat meetodit olete valmis ka teistele tutvustama.

Loomisel on Eesti karjäärinõustamise eetikakoodeks
Oktoobri alguses toimus teine karjäärinõustamise eetikakoodeksi töörühma koosolek. Karjäärinõustamise eetikakoodeks väljendab Eesti Karjäärinõustajate Ühingu seisukohti kvaliteetse karjääriteenuse osutamisega seonduvates professionaalsetes ja kõlbelistes küsimustes (nt teenuse osutaja kvalifikatsioon, konfidentsiaalsuse nõuete täitmine jne). Peale eetikajuhendi lõplikku valmimist oodatakse kõigi ettepanekuid, kuidas juhend parimal viisil ellu viia.