2011. aasta jaanuaris algatas Taani laste- ja haridusministeerium uue karjääriplaneerimise veebiteenuse e-nõustamine (eGuidance), mis on osa Taani karjääriplaneerimise portaalist www.ug.dk. Kõik Taani inimesed, kes otsivad teavet hariduse kohta, saavad erinevate kommunikatsioonikanalite kaudu (telefon, kiirsuhtlus, meil, lühisõnumside ja Facebook) igal ajal nõu ja infot kogenud nõustajatelt.

E-nõustamise süsteem töötati välja selleks, et tugevdada ja täiustada olemasolevat Taani karjääriteenuste süsteemi. See on ka panus Taani valitsuse eesmärki julgustada noori õppima. Teenus pakub hõlpsat juurdepääsu hariduse ja tööturuga seotud teabele ja nõustamisele. Samuti pakub see toetust kodanikele, kes otsivad abi oma karjääri planeerimisel ja oskuste arendamisel.

Esialgu planeeriti teenust pakkuda kaks aastat, kuid hiljem pikendati tähtaega ühe aasta võrra. Praegu teenust hinnatakse, et tagada selle kvaliteet ja kindlustada püstitatud eesmärgid. Järgnevalt saate lugeda intervjuud e-nõustamise juhi Kirsten Hahn Larseniga, kes kommenteerib projekti esimese kahe ja poole tegevusaasta tulemusi.

  Kirsten Hahn Larssen, E-nõustamise koordinaator Taanis

Kuidas on e-nõustamine Taanis korraldatud?
Kuulume Taani laste- ja haridusministeeriumi alla. Meil on 35 töötajat, kellest 14 töötab täiskohaga seoses e-nõustamisega. Lisaks on meil suur hulk inimesi, kes töötavad osalise koormusega. Nende põhitöökohad on teistes karjääriteenuste pakkujate üksustes (noorte nõustamiskeskused, regionaalsed nõustamis- või töökeskused). Nii säilitame tiheda koostöö mitme teise karjääriteenuse pakkujaga üle kogu Taani.

Mis meetodeid te kasutate ja kas mõni neist on populaarsem kui teised?
Kasutame kiirsuhtlust (chat), meili, telefoni, lühisõnumeid ja Facebooki. Kiirsuhtlus on karjääriteenuste valdkonnas suhteliselt uus vahend. Oma teenust pakume peaaegu 50% ulatuses kiirsuhtluse kaudu. Saadud kogemuse põhjal töötame praegu välja kiirvestluse juhendamise metoodikat.

Oleme aru saanud, et kiirvestlus on karjääriteenuste pakkumisel unikaalne vahend. Selle toimimise tingimused kehtestab inimene, kes infot või nõustamist otsib. Inimesed saavad meie poole pöörduda täpselt sel ajal, kui nad seda soovivad, ning lahkuda vestlusest siis, kui nad ei soovi enam jätkata. Kiirvestlus pakub ka head võimalust nõustamisseansi ajal asjade üle järele mõelda. Kiirvestlus on eriti populaarne noorte hulgas. 2012. aastal sai meie spetsialistidelt tänu kiirvestlusele infot ja nõustamist 28 000 alg-, põhi- ja keskkooliõpilast. Võrreldes 2011. aastaga on seda 30% võrra rohkem.

Alates 2012. aastast kasutame ka Facebooki, kus kliendid saavad nõustajaga otse ühendust võtta ning näha, kes konkreetsel päeval meie Facebooki lehe eest vastutab. https://www.facebook.com/eVejledning.

E-nõustamise Facebooki lehel on noortel võimalik oma mõtteid ja kogemusi haridustee valimise teemal teistega jagada ning sel viisil saavad nad sotsiaalmeedia abil täiesti uue võimaluse langetada teadlikke otsuseid oma hariduse kohta. Facebooki kaudu jälgib meid juba 10 000 inimest, kellest üle 60% on põhikooliõpilased.

Karjääriteenuste pakkumine sotsiaalmeedias hõlmab proovikive ja kogemusi, mis on täiesti teistsugused võrreldes tavaliste töökanalitega.
Uut meedialiiki kasutama hakates tuleb luua nõustamis- ja infovahendamistavad just selle konkreetse keskkonna jaoks. Näiteks oleme töötanud välja karjääriteenuste pakkumise mudeli, mis on iga kord erinev sõltuvalt sellest, millist keskkonda me kasutame.

Alates e-nõustamise käivitamisest Taanis oleme toetanud rohkem kui 200 000 last, noort ja täiskasvanut (Taanis elab ligikaudu 5 miljonit inimest).

Kes on teie sihtrühmad ja kuidas nad teid üles leiavad?
Pakume haridusalast infot ja nõustamist kõigile. Sihtrühmad võib laias laastus jagada järgmiselt:
• põhikoolinoored;
• keskharidust omandavad noored;
• täiskasvanud, kes otsivad täiendusõppe ja -koolituse võimalusi või kes soovivad õpinguid uuesti alustada või liituda mõne kõrgharidusprogrammiga.

Pakume infot ja nõustamist igas vanuses inimestele. See tähendab, et meie pakutavad nõustamisteenused on väga mitmekülgsed. See muudab meie töö äärmiselt huvitavaks ja keeruliseks, kuna peame oma teadmistega katma väga laia valdkonna. Need, kes vajavad karjääriteenuseid, leiavad meid leheküljelt UG.dk ja meie uue rakenduse vahendusel. Teave meie pakkumiste kohta on kättesaadav ka algkoolides ja noorte haridusasutustes.

Kust saite selleks projektiks inspiratsiooni? Kas ka mõnelt teiselt riigilt?
Karjääriplaneerimise veebiteenuse e-nõustamise käima lükkamiseks Taanis oleme saanud inspiratsiooni teistelt riikidelt, näiteks projektilt Learn Direct Suurbritannias, samuti Rootsi kogemustest.

Oleme oma kogemusi jaganud karjäärispetsialistidele ja poliitikakujundajatele nii Taanis kui ka Euroopas laiemalt peetud koosolekutel, seminaridel ja konverentsidel. Oleme huvitatud kogemuste, meetodite ja praktikate vahetamisest teiste riikide kolleegidega, kes on asutanud e-nõustamisega sarnaseid süsteeme.

Mis on teie tulevikueesmärgid?
Tulevikus plaanime e-nõustamise süsteemi lõimida olemasolevate karjääriteenuste tegevustega, et karjääriteenuseid otsiv inimene tajuks kogu süsteemi kui ühte tervikut – sidusat karjääriteenuste pakkumist. Noored soovivad kindlasti kasutada digitaalmeediat, sest nad on sellega harjunud näiteks oma igapäevases suhtluses sõpradega, kuid see tuleb siduda karjääriinfo ja -nõustamisteenustega, mida pakutakse nende enda koolis.

Töötame praegu välja täiendavaid infovahendamis- ja nõustamiskanaleid. Sel kevadel katsetasime digitaalset grupinõustamist ning meie esmased kogemused on väga positiivsed, nii et jätkame selle süsteemi väljatöötamist. Kui kandideerimistähtpäevad lähenevad, korraldame kandideerijatele veebiseminare, ning alg- ja põhikooliõpilaste nõustajad on toonud õpilaste gruppe meie IT-ruumidesse, et nad saaksid osaleda grupijuhendamisseansil koos nõustajaga.

Digitaalse nõustamisüksusena peame pidevalt leidma värskeid lahendusi. Peame olema uuendusmeelsed ja arendama uusi nõustamisvaldkondi ja -kanaleid. Uute territooriumite avastamine on põnev, kuid paneb meid ka proovile.

Rohkem saate Taani eGuidance’i süsteemi kohta taani keeles lugeda siit: www.ug.dk/evejledning.aspx.

Lisateavet Taani e-nõustamissüsteemi kohta inglise keeles leiate siit:
http://fivu.dk/en/publications/2012/guidance-in-education-2013-the-educational-guidance-system-in-denmark.

 Birtha Theut, Euroguidance Taani, Taani ülikoolide ja rahvusvahelistumise agentuur