Õpiränne ei lõppe koju saabumisega. Sellele peab järgnema muljete ja kogemuste rahulik läbitöötamine, mis on õppeprotsessi täiendav ja oluline osa. See on periood, kus karjäärispetsialist saab aidata õppimisest maksimaalset kasu saada – selleks tuleb osalejal aidata saadud kogemustest kokkuvõtet teha ja toimunud õppimist oma edasise karjäärplaani koostamisel kasutada. Tihti on siin just karjäärispetsialisti roll olulisim, kuigi asjaga võib olla seotud teisigi spetsialiste.

Analüütiliselt võib selles faasis eristada viit eri komponenti, kuigi praktikas viiakse neid enamjaolt läbi samaaegselt ja sama isiku poolt: