Enne õpirännet saab karjäärispetsialist aidata osalejal välja selgitada, milline välismaal viibimise vorm sobib kokku nii tema isiksuse kui ka õppeplaaniga. Selleks peab karjäärispetsialist teadma kõiki võimalusi ning samuti tingimusi, millistel juhtudel on need võimalused kättesaadavad. Siin on eelkõige küsimus infos. Peamine väljakutse on leida osalejale sobiv välismaal viibimise vorm. Näiteks kuidas teha kindlaks, et antud isik tuleb kõige paremini toime just sellises vormis toimuva õpirändega? Kuidas anda parimat nõu ja leida parim lahendus inimese isiklikku ellu liigselt sekkumata?

Siinkohal tasub meeles pidada, et välismaal õppimise eelduseks on sulandumine, st osaleja peab kokku puutuma kohaliku eluga, seda nii sealses kultuuri- kui ka õppe- või töökeskkonnas. Osa õpirändureid saab sellega iseseisvalt hakkama, enamiku jaoks on aga vajalik mõningane ettevalmistus. Ettevalmistus peab alati arvestama õpirändaja eeldusi, kuid teoreetiliselt võib rääkida viiest ettevalmistusprotsessi aspektist, millega tuleb iga konkreetse juhtumi puhul arvestada: