UURINGUD

Õppimiskavatsused ja seda mõjutavad tegurid. Saare-, Muhu-, Hiiumaa ja Ida-Virumaa õpilaste küsitlus

Autorid: Marge Vainre, Tatjana Rõntseva, Eva Rebas, Merike Raudkivi
OÜ Optare Pluss
Tellijapoolsed esindajad: Lea Orro ja Tiina Annus
Tallinn 2001

Uuringu eesmärk oli teada saada, millised on õpilaste tulevikuplaanid ja neid mõjutavad tegurid. Valmi moodustamisel lähtututi Haridusministeeriumi info- ja statistikatalituse andmetest 2000/2001.  a. õppeaasta kohta. Saare-, Muhu- ja Hiiumaal (edaspidi Saared) õppis nimetatud õppeaastal 9. klassides 684 ja 12.klassis 287 õpilast ning Ida-Virumaal vastavalt 2635 ja 1181 õpilast. Uuringu läbiviimiseks on koostatud valim mõlemas piirkonnas 400 õpilase küsitlemiseks, neist 250 õpilast 9. klassides ja 150 12. klassides.

Uuringu tulemusedLõputööd

Viljandi Kultuurikolledži lõpetanute kutsekindlus (seminaritöö)

Autor: Veronika Noormägi
Juhendaja: Reet Valgmaa
Viljandi Kultuurikolledž, Kultuurihariduse oskond
Viljandi 2001

Püsilink kirjele