Uuringud

Elukestva õppe vajaduste analüüs

Saar Poll Sotsiaal-ja Teadusuuringud
Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium
Tallinn 2002

Küsitluse eesmärk oli saada informatsiooni täiskasvanud inimeste õpivajaduste ja -võimaluste kohta.

Vastajate kodudes küsitleti suulise intervjuu vormis 1008 inimest, vanuses 15–74 aastat. Respondentide valikuks kasutati proportsionaalse juhuvalimi meetodit. Valimipunkte oli kokku 177 ning need paiknesid erinevates Eestimaa paikades. See andis võimaluse võrrelda erinevate regioonide tulemusi omavahel.

Uuringu tulemused


 

LÕPUTÖÖD

Naiste karjääri- ja töörahulolu (Female career and job satisfaction) (bakalaureusetöö)

Autor: Olga Barabanova
Juhendaja: Elena Bruvli
Estonian Business School
Tallinn 2002

Püsilink kirjele