Lõputööd

Eesti tööjõurände tulevikuprognoosid Euroopa Liiduga ühinemisel

Autor: Krsitiina Härms
Juhendaja: Ülo Kaevats
Tallinna Tehnikaülikool, Humanitaarteaduskond, Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste Instituut
Tallinn 2003

Magistritöö eesmärk oli uurida tööjõu rännet Eesti liitumisel Euroopa Liiduga. Töös antakse ülevaade Eesti ja Euroopa Liidu töötajate vaba liikumist puudutavast seadusandlusest ning prognoositakse eesti töötajate rändesuundi ja rändehulki peale Eesti ühinemist Euroopa Liiduga, võttes seejuures arvesse eestlaste rändeid lähiminevikus ja läbi-viidud erinevaid küsitlusi ning avalike uurimistööde tulemusi.

Lisainfo


 

Klaaslae efekt naiste karjääris (magistritöö)

Autor: Liina Oks
Juhendaja: Voldemar Kolga
Tallinna Pedagoogikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Psühholoogia osakond
Tallinn 2003

Püsilink kirjeleVõimalikud horisontaalsed ja vertikaalsed karjääri teed hotelliettevõtetele (magistritöö)

Autor: Kati Oja
Juhendaja: Milvi Tepp
Tallinna Pedagoogikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Psühholoogia osakond
Tallinn 2003

Püsilink kirjeleKoolipraktika kui oluline faktor õpetajahariduses (magistritöö)

Autor: Krista Sillar
Juhendaja: Leida Talts
Tallinna Pedagoogikaülikool, Haridusuuringute instituut
Tallinn 2003

Püsilink kirjele