20. novembril 2014, mil möödub 25 aastat ÜRO Lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmisest, toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Valgamaa Rajaleidja konverents.

Konverentsil lõimitakse õppenõustamis- ja karjääriteemad. Kõneldakse väärtustest, õpilase andekusest, autistlike joontega laste õpetamisest, lapse kõne arengust, koolist väljalangevusest, HEV- laste kaasamisest huviharidusse, elukestva õppe strateegiast, süsteemsest lähenemisest karjäärivaldkonnale haridusasutuses, psühhosotsiaalse toe tagamisest ulatusliku kriisiintsidendi järel ja noortevaldkonna arengukavast.

20. november 2014 kell 10.00-17.00
Valga, Kesk 1 (Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus)

PÄEVAKAVA

09.30-10.00 Registreerumine, tervituskohv
10.00-10.10 Tervitussõnad – Valga maavanem Margus Lepik ja Valga linnapea Kalev Härk
10.10-10.20 Konverentsi avakõne –Valgamaa Rajaleidja keskuse juht Jaanika Käst
10.20-10.45 „Seal, kus kohtuvad meie tugevused, sünnivad olulised muutused" – Reet Nigol, Viljandimaa Rajaleidja keskuse juht
10.45-11.10 „Riskinoorte kaasamine huviringide tegevusse Pärnumaa näitel“ – Lea Mardik, Pärnumaa Rajaleidja keskuse juht
11.10-11.35 „Koolist väljalangevus õpiedutute ja akadeemiliselt edukate õpilaste hinnangul“ - Aive Aru-Raidsalu, Valgamaa Rajaleidja keskuse infotöötaja
*magistritöö on leidnud tunnustamist ning autor on palutud esinema ettekandega 14. novembril 2014 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilaste teaduskonverentsil - VII Peeter Põllu päeval
11.35-12.00 „Mõtestame õpilase andekust“ – Endla Lõkova, Valgamaa Rajaleidja keskuse psühholoog
12.00-12.30 „Autistlike joontega õpilaste õpetamine Jaanikese Koolis“ – Anne Arrak, Jaanikese Kooli direktor
*Valgamaa aasta õpetaja 2014 Jelena Sljusartšuki presentatsioon „Hinge Hääl“ võitis Põhja-Eesti Autismiühingu konkursi „Räägi mulle autismist“

12.30-13.15 LÕUNA
13.15-14.15 „Psühhosotsiaalse toe tagamine ulatusliku kriisiintsidendi järel“ – Tiina Naarits-Linn, kriisinõustaja ja MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena juhataja
14.15 –14.40 „Homne eneseteostus algab tänasest otsusest“ – Mereli Mändmets, Võrumaa Rajaleidja keskuse juht
14.40-15.05 „Kuidas toetada haridusasutuse süsteemset lähenemist karjäärivaldkonnale“ – Liisa Mäemets, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse juhi asetäitja
15.05-15.30 „Kui minu laps ei räägi?“ – Carmen Kruška, Valgamaa Rajaleidja keskuse logopeed
15.30-15.55 „Noortevaldkonna arengukavast karjäärinõustaja pilgu läbi“ - Jelena Kalames, Valgamaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja

15.55-16.10 Muusikaline tervitus Valgamaa lastelt
16.10-17.00 Kellaviietee, mõtted konverentsilt.

Samal ajal on kõigile konverentsil osalejatele avatud uksed Valgamaa Rajaleidja keskuses ruumide ja spetsialistidega tutvumiseks. Keskus asub konverentsipaiga vahetus läheduses aadressil Aia 9, Valga.

* konverentsi kavas võib ette tulla täiendusi ja muudatusi

Konverentsi modereerib Siim Kumpas, SA Innove kommunikatsioonispetsialist