Tähelepanu! Valmis olla! Start
Välisriiki kogemusi omandama suundumaks ei pea Sa olema oma ala professionaal või keelteguru – lõppude lõpuks lähed Sa ju välismaale ikkagi õppima! Kindlasti on Sul palju oskusi, mis aitavad uues keskkonnas toime tulla. Kuid enne minekut oleks tõenäoliselt nutikas oma oskused ja võimed üle vaadata. Selgita järgmise harjutuse kaudu välja enda tugevad küljed ja arengukohad. Hinda ennast ja oma võimeid ning vasta alljärgnevatele väidetele. Sul on valida nelja vastusevariandi vahel:
 

1. Mul on kerge võõrastega rääkida

       


2. Olen tolerantne
       


3. Püüan inimestesse suhtuda eelarvamuseta
       


4. Mõistan kehakeele olulisust inimestega suheldes
       


5. Minu jaoks ei ole probleem grupis oma arvamust välja öelda
       


6. Suudan end ühes või mitmes võõrkeeles arusaadavalt väljendada
       


7. Mul on oma tugevatest ja nõrkadest külgedest selge ettekujutus
       


8. Kohandun muutuvates oludes kiiresti
       


9. Oskan eri olukordades paindlik olla
       


10. Talun hästi ebakindlustunnet
       


11. Mind võiks kirjeldada kui seiklushimulist inimest
       


12. Oskan tehtud vigu analüüsida ning neist õppida
       


13. Olen avatud ja valmis uusi asju kogema-õppima
       


14. Ma ei karda võõrastelt inimestelt nõu küsida
       


15. Olen valmis oma käitumisviise kohandama vastavalt mind ümbritseva keskkonna vajadustele
       


Vasta