SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse korraldusel toimus ajavahemikul 29.aprill 2009 – 17.veebruar 2010 karjäärispetsialistide täienduskoolitus „Karjääriteenuste põhialused“. Koolitus toimus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames. Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühise õppekava alusel tehtud täienduskoolituse eesmärk oli karjäärispetsialistide karjääriteenuste osutamiseks vajaliku kompetentsi tõstmine.

Täienduskoolitusel käsitletavad ainevaldkonnad olid järgmised: ühiskond ja sotsioloogia; karjääriplaneerimine ja seda toetavad teenused; haridus, õppimine ja psühholoogia ning majandus ja tööturg. Koolitusel osalesid üldharidus- ja kutsekoolide karjäärikoordinaatorid ning teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärinõustajad ja karjääriinfo spetsialistid.

Lõputööde ja materjalidega saab tutvuda SA Innove kodulehel www.innove.ee > Karjääriteenused > Koolitus > Karjääriteenuste põhialused.

Ande Magus
SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus,
koolitusspetsialist