SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus on koostanud materjali, mis hõlbustab vastse karjäärispetsialisti sisseelamist uuel ametipostil.

Karjäärispetsialisti ABC (ppt) sisaldab muuhulgas ülevaadet karjääriteenuste süsteemist, teenuse pakkujatest, liikidest, metoodikast ja töös kasutatavatest praktilistest töövahenditest. Koondatud on kogu vajalik teave, mida karjäärispetsialist edukaks töösse sisseelamiseks vajab.

Lisaks sisaldab materjal asjakohaseid veebiviiteid, kust saad soovi korral lisa lugeda.

Head lugemist kõigile, kes soovivad saada kompaktset ja süsteemset ülevaadet karjääriteenustest ning otseteed kasulike infoallikate ja praktiliste töövahenditeni!