Firstjob.ee on Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse loodud kutsehariduse tööportaal, mis avatakse 2007. aasta septembris. Lehekülje idee on olla abiks noortele nende esimese töö või praktikakoha leidmisel.


Portaali loomise ajendiks oli ettevõtete soov levitada infot vabade ametikohtade kohta ja leida noort tööjõudu. Teisalt noorte vajadus töötemaatikast rohkem teada saada ja leida tuge töö otsimisel.

Kutsehariduse tööportaalist leiab:
1. töö- ja praktikapakkumisi üld- ja kutseharidusega noortele;
2. info kutsealase eelkoolituse kohta;
3. informatsiooni, juhiseid ja näiteid edukaks kandideerimiseks;
4. noorte ettevõtlusega seotud teemasid;
5. huvitavat lugemist.

Firstjob.ee keskkonnas on võimalik tööandjatel, personaliotsingufirmadel sisestada tasuta tööpakkumisi ja reklaamida oma ettevõtet.

Kutseõppeasutused ja noorteorganisatsioonid saavad sisestada koolitus- ja
kutsealase eelkoolituse kursuste infot ja tutvustada erialasid, töövaldkondi.

Noortel tööotsijatel on võimalik:
• tutvuda erinevate koolitustega,
• lugeda kutseharidust ja töömaailma puudutavaid artikleid nii Eestis kui välismaal,
• kandideerida tööpakkumistele,
• esitada küsimusi karjäärinõustajale või karjääriinfospetsialistile,
• registreeruda individuaalsele nõustamisele,
• tutvuda noorte tööseadusandluse ja kandideerimisdokumentide vormistamise nõuetega,
• saada nõuandeid töövestluste ja koolidesse sisseastumisvestluste kohta.

Eraldi alateema on noorte ettevõtlus. Tutvustatakse ettevõtlusega alustamise võimalusi, julgustades noori kasutama spetsialistide tuge läbi erinevate konsultatsioonide ja ettevõtluskoolitusprogrammide.