Rajaleidja Suunaja osa on täienenud praktiliste töövahenditega. Aadressil rajaleidja.ee/toolehed on mitmesugused mõttearenduslehed, harjutused ja küsimustikud, mis aitavad suunata klienti oma karjääri planeerimisel.

Materjal on koondatud kuue põhiteema alla:

  • enesetundmine,
  • infootsingu-oskused,
  • õppimine,
  • töömaailm,
  • karjääriplaneerimine ning
  • õppimine ja töötamine välismaal.

Sobivate töölehtede leidmise hõlbustamiseks on põhiteemad jagatud väiksemateks alateemadeks, kus on valik vastavaid töölehti. Töölehtede valiku tegid karjäärispetsialistid, kes sarnaseid abimaterjale oma igapäevatöös sageli kasutavad.

Iga tööleht koosneb juhendist ja töölehest. Juhend on mõeldud spetsialistile ning seal on kirjeldatud harjutuse eesmärki, sobivat sihtrühma, vajalikke vahendeid, orienteeruvat ajakulu, tegevuse kirjeldust ja lisatud soovitused edasiseks aruteluks. Tööleht on mõeldud kliendile täitmiseks.
 

Rajaleidja Täiskasvanu osa on täienenud tööturuteemaliste kirjutistega. Aadressil rajaleidja.ee/tooturg-tana on artiklid, mis aitavad karjäärispetsialistidel, noorsootöötajatel, noortel ning täiskasvanutel mõista olukorda majanduselus ja tööturul.


Teadlike valikute toetuseks analüüsis statistikaameti peaanalüütikuna töötav Siim Krusell erinevaid hariduse ja tööturuga seotud uuringuid ning statistikat. Analüüsi tulemusena valmisid kokkuvõtlikud karjääriinfo artiklid seitsmel karjääriplaneerija jaoks olulisel teemal: trendid tööturul; trendid hariduselus; ameti ja tegevusalane struktuur Eestis ning seosed haridusega; palgaga seotud mõisted ning trendid; tööturu arengud tulevikus, töökoha leidmine ja vabad töökohad; noored tööturul; noorte ametialane struktuur ja selle seosed haridusega.

 
Mare Väli, SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse karjäärinõustamise spetsialist
Anne-Liise Verpson, SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse karjääriinfo spetsialist