Novembri lõpus valmis uues kuues teatmik “Abiks otsustajale: kutseõppevõimalused 2014/2015”, mis annab ülevaate Eesti kutseõppeasutustes pakutavast.

Tutvustatakse erinevate inimeste elukutsevalikuid, jagatakse praktilisi näpunäiteid oma elutee ja karjääri planeerimiseks. Trükise teeb väärtuslikuks ülevaade kõigist Eestis õpetatavatest kutseõppe erialadest. Eraldi on välja toodud kutseõppeasutuste kontaktandmed.

Trükist saab lehitseda SIIT


PDF-versioon on allalaetav SIIT

Paberkandjal “Abiks otsustajale” saad tellida Innove koduleheküljelt.

Lisaks jagavad paberkandjal teatmikke Kutseharidus.ee ning maakondlikud Rajaleidja karjäärikeskused.
 

Teatmikku annab välja SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel.