SA Innove eestvedamisel valminud valdkondlik kommunikatsioonistrateegia sõnastab kolmeks aastaks (2014-2016) karjääri- ja õppenõustamisspetsialistide kommunikatsiooniplatvormi ning olulisemate teavitustegevuste lähtepunktid ja fookused.

Kommunikatsioonistrateegia aitab mõtestada ning siduda karjääri- ja õppenõustamisteenuste erinevad teavitussuunad ühtseks tervikuks nii, et kõik tegevused teeniksid keskseid eesmärke ja oleksid sihtrühmadele üheselt mõistetavad.

Kommunikatsioonistrateegia on tööriist, mis aitab püstitada ülesandeid teavituskampaaniate ja muude teavitustegevuste loomiseks ning kontrollida nende vastavust kommunikatsiooni strateegilistele eesmärkidele. Kommunikatsioonistrateegia ei ole detailne tegevusplaan, iga-aastased ning eri osapoolte individuaalsed tegevusplaanid kujundatakse lähtuvalt strateegia põhimõtetest, valdkonna poliitika arengutest, reaalsetest võimalustest ja vajadustest.

Strateegia on jaotatud kolme etappi: karjääri- ja õppenõustamisteenuste ühtse kommunikatsiooni loomine, Innove ja partnerasutuste valdkonna eksperdikuvandi võimendamine ja sihtgruppides käitumusliku muutuste taotlemine. Nendest kaks esimest teemat on horisontaalsed, suunatud laiemale avalikkusele ning hõlmavad enamikke sihtrühmi korraga.

Lisainfo SIIT.

Kadri Eensalu, SA Innove karjääriinfo juhtivspetsialist