19. juunil 2006 toimus Teabekeskuse suvekooli raames rahvusvahelise karjäärispetsialistide lähetusprojekti Academia levitusseminar. Kümme tänavu kevadel Iirimaal, Taanis, Soomes, Rootsis ja Šotimaal käinud Eesti spetsialisti andsid ülevaate oma õppenädala ülesehitusest ning karjääriteenuste korraldusega seotud huvipakkuvatest teemadest külastatud riikides.