Käimas on Academia 2007 lähetusprojekt. 19. juunil toimub SA Innoves projekti tulemuste levitusseminar. Lisaks osalenutele esineb õpirände teemal laiemalt Ene-Silvia Sarv Tallinna Ülikoolist. Päevakava avalikustatakse Teabekeskuse kodulehel maikuu lõpus.