Alanud hooajal on juba neljandat korda võimalus kõigil, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku karjäärinõustamisega või karjääriõppega koolis, minna end nädalaks täiendama mõnda Euroopa riiki.

Leonardo da Vinci programmi kaudu ja Karjäärinõustamise Teabekeskuse eestvedamisel osaleb Eesti ka 2005. aasta ACADEMIA programmis, mille raames saavad igal kevadel kokku erinevatest riikidest pärit spetsialistid, et 10 – 15 liikmelistes rühmades 5 päeva jooksul tutvuda sihtkohamaa kolleegide ja nende tegemistega.

Tänavuse konkursi kuulutab Teabekeskus välja 22. novembril, 8 uut osalejat selguvad 15. detsembril. Edukaid kandidaate iseloomustab hea inglise keele oskus ning põhjendatud soovikiri, kasuks tuleb töökogemus karjäärinõustamise valdkonnas. Kindlasti on see väga hea võimalus teadmiste täiendamiseks neile, kes on alustanud karjäärikoordinaatori tööga oma koolis. Jälgige täpsemat informatsiooni Teabekeskuse koduleheküljel!

2004. a. kevadel külastasid Eesti nõustajad ja koolipsühholoogid Taanit, Inglismaad, Soomet, Tšehhi Vabariiki ja Hispaaniat. Uusi teadmisi ja kogemusi jagati kolleegidele 8. juunil toimunud lõpuseminaril, koostatud ja kogutud materjalid leiab Teabekeskuse kodulehe Academia kataloogist. Iga aasta maikuu 1. nädalal korraldab Teabekeskus ka erinevate Euroopa riikide karjäärinõustajate õppevisiiti Eestisse. Ootame kõik, kes on huvitatud väliskülalistele oma töid-tegemisi tutvustama, kirjutama sellest aadressile teabekeskus@innove.ee


Norra, Soome, Prantsusmaa, Hispaania, Tšehhi Vabariigi ja Inglismaa nõustajad Tartu ajaloomuuseumis 2004. aasta maikuus.