Leonardo da Vinci programmi raames juba 13 aastat toimiva üle-euroopalise ACADEMIA võrgustiku eesmärgiks on anda karjääriteenuseid pakkuvatele spetsialistidele võimalus tutvuda nende teenuste arengutega teistes Euroopa riikides, täiendada oma erialaseid teadmisi ning aidata seeläbi kaasa karjääriteenuste kvaliteedi tõstmisele oma koduriigis. Igal aastal viibib ACADEMIA raames õppelähetustes umbes 150 spetsialisti.

Eesti on Karjäärinõustamise Teabekeskuse ja Junior Achievementi Arengufondi eestvedamisel võrgustiku liige alates 2000. aastast. Viie aasta jooksul on õppenädalate käigus võõrustatud kokku 47 karjääriteenuste spetsialisti 9st riigist. Populaarseimad oleme Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Hispaania jaoks, kust on külalisi käinud praktiliselt igal aastal. Eestist on omakorda 10s riigis lähetustes käinud kokku 38 nõustajat, õpetajat, karjäärikoordinaatorit, koolipsühholoogi ja koolitajat. Soome ja Taani kui lähinaabrid Skandinaavias on sihtriikide nimistus pea igal aastal, samuti on nende hulgas mitmel korral olnud ka Iirimaa ja Ühendkuningriik kui väga hästi toimivate karjääriteenuste süsteemidega maad, kust on palju õppida ja eeskujuks võtta. Kaugematest paikadest on Eesti esindaja osalenud näiteks Hispaania õppenädalal.

Uus konkurss järgmise 10 osaleja leidmiseks kuulutatakse välja Karjäärinõustamise Teabekeskuse kodulehel 2005. aasta novembris, lähetused ise leiavad aset 2006. aasta kevadel. Ootame aktiivset osavõttu!