Vastavad kümme valdkonnas töötavat meest.

Jevgeni Semtsisin
Narva Noortekeskuse infospetsialist

Isiklikust kogemusest, vestlustest noortega ja erinevatest uuringutest on näha, kui raske on noortel orienteeruda haridus- ja töömaailmas, mõista oma sisemaailma, teha elutähtsaid otsuseid. Oma tööga aitame noori eneseanalüüsis ja enesearendamises. Avame nende jaoks maailma, mis on võimalusi täis, aitame neil planeerida oma tulevikku. See töö meeldib mulle kuna iga noor on isikupärane, iga juhtum, küsimus või vestlus on omapäraselt huvitav ning iga meie üritus on originaalne. Töö noortega pakub võimalust rakendada oma loomingulisi oskusi ja teadmisi. Selle töö tähtsus ja vajadus äratab huvi noorte teavitamise ja nõustamise valdkonna vastu.

Hannes Lents
Hakes Eesti tegevjuht

Mina olen noorte- ja haridusvaldkonnas tegev juba 8 aastat ning hästi ei kujuta end enam mujal ette koolitajana, karjäärispetsialistina või firmajuhina. Kõige enam paelub mind selles valdkonnas võimalus noortele reaalset väärtust luua, nende elu positiivselt mõjutada ning neid edasi aidata. Selle tegevuse tulemus ja noorte tänulikkus on need, mis mind siin valdkonnas hoiavad. Minu hinnangul on töö noortega üks mehisemaid ameteid üldse – muuta reaalselt maailma keskendudes ühiskonna alustalade – noorte – positiivsele mõjutamisele. Mul on vedanud – olen leidnud uusi väljakutseid ja võimalusi valdkonnas edasi liikumiseks, eneseteostuseks ja arenguks. Tulin, et jääda! :)

Mikk Kasesalk
Tallinna Ülikooli karjäärinõustaja

Minu rada karjäärinõustamise juurde on olnud üsna lühike ja ettearvamatu: väiksena tahtsin saada elektrikuks, õpingute ajal töötasin sotsiaalpedagoogina ja siis leidsin oma tee karjääriteenistusse. Ju pakub karjäärinõustaja amet just seda meeli erutavat pinget, millest ma juba lapsest saati puudust tundsin. Elu on näidanud, et tihti ei käi formaalne ja mitte-formaalne haridus käsikäes, ja karjäärinõustamine tundub minu jaoks olevat just see valdkond, kus nende kahe omavaheline suhe on meeldivas tasakaalus.

Matti Orav
Viljandi Valuoja Põhikooli direktor

Olen õppinud eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Karjääriteenuste valdkonnaga puutusin kokku esmakordselt 2001. aastal, kui ma hakkasin Tartu Õppekeskuse juures lastele teste läbi viima. 2005. aastal asusin Valuoja kooli juhtima; samal aastal kutsuti Valuoja koolist kedagi SA Innove karjääriteenuste projektis osalema. Kuna õpetajatest keegi minna ei saanud, siis asusin teemaga tegelema mina. Koolitustel osaledes sai karjäärivaldkond mulle üha südamelähedasemaks.

Ma ei mõista sõna karjäär all mitte üksnes edukat töökarjääri, vaid seda, kuidas elada oma elu nii, et me oleksime oma eluga rahul olenemata sellest, mis tööd me teeme.

Viljandi maakonnas osalen ka Karjääri Löögirühma tegemistes. Mulle meeldib olla osaline selle valdkonna jõudsas arengus.

Karl Tamm
Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse karjäärinõustaja

Karjääriteema puhul on kõige paremini omavahel ühendatud arenev isiksus ja muutuv ühiskond. Tegemist on kiiresti areneva, palju väljakutseid pakkuva valdkonnaga. Karjääriteenuste juures paelub mind võimaluste paljusus, inimesekesksus, tegevuste mitmekesisus.

Karjäärivaldkonnaga seostuvad huvitavad isiksused, põnevad elulood, võimalus kohtuda erinevate samast valdkonnast huvitatud inimestega ja tegeleda rakenduspsühholoogia-alaste uuringutega. Koos klientidega probleemidele lahendusi otsides pean kõvasti pingutama ja ennast pidevalt täiendama.

Thor-Sten Vertmann
Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna juhataja

Ei või kunagi 100% kindel olla, aga mulle tundub, et lotoühiskond enam ei tööta. Metsa või kinnisvara otsa komistamine pole kunagi eeldanud läbimõeldud otsuseid ja lähiajaloost on küllalt näiteid, kuidas hea õnne korral on kõik muu ebaoluline. Paraku jäävad ostu ja müügiga spekuleerimise võimalused järjest ahtamaks. Ükspuha, mil viisil edu defineerida, kaasaegses ja vabas maailmas viivad selleni konkreetsed ja mõistlikud valikud. Enda vastu lõpuni aus olles tuleb samal ajal tõdeda, et peaga mõtlemine pole sugugi nii lihtne ja loomulik.

Martin Medar
Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse juhataja

Karjääriteenuste näol on tegemist väga huvitava valdkonnaga, mis ühelt poolt on justkui juba toimiv ja süsteemne, teiselt poolt vaadatuna alles loomisel. Siinjuures köidab mind võimaluste, ideede ja valikute paljusus. Küsimus on selles, et kuidas me suudame neid ellu viia. Karjääriteenused seovad omavahel erinevaid valdkondi: haridus, psühholoogia, tööturg, ettevõtlus. Lisaks saan oma töös suhelda õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja eraettevõtjatega.

Andrei Atskasov
Tartu Info ja Karjäärinõustamiskeskuse koolitusjuht

Karjäärivaldkonnas töötamine huvitas mind juba ammu. Omal ajal koolis käies jäi puudu sellistest teenustest ja abist, mida vajab iga noor inimene oma tulevikku planeerides. Kuna olin oma eelneval ametikohal tihedalt seotud koolituste korraldamise, hariduse ja kultuuri valdkondadega, siis töö kutsealase eelkoolituse koolitusjuhina Tartu Info ja Karjäärinõustamiskeskuses meeldib mulle väga. Kutsealane eelkoolitus pakub põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele võimalust osaleda erinevaid ameteid ja eluvaldkondi tutvustavatel kursustel. Koostöös noorte ja karjäärinõustajatega leiame need kursused, mis aitavad noort inimest iseenda tundmaõppimisel, tulevikuplaanide koostamisel, teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel.

Toivo Ärtis
Kambja kooli karjäärikoordinaator

Kui vastaksin, et unistasin juba lapsepõlves karjääriõppespetsialisti ametist, mõjuks see kentsakalt ja oleks ka täielik vale. Pean aga tõdema, et oma palgatööl – huvialajuhina, klassijuhatajana, õpetajana – tuli mul karjääriõpet edendada ammu enne seda, kui sain selleks Innove koolitustelt kasulikke teadmisi ja näpunäiteid.
Üha rohkem olen veendunud, et laiemas tähenduses on kogu kooli õppe- ja kasvatustöö oma olemuselt karjääriõpe. Iga asjaosaline – õpetaja, õppur, lapsevanem, koolipidaja – peaks seda tahtma ja oskama näha ning teadvustada. Olles töötanud koolis juba kaks aastakümmet, saan enda kogemusest kinnitada, et karjääriõppele keskendumine mõjus Kambja koolielule värskendavalt – mõndagi muutus selgemaks, lihtsamaks ja loomulikumaks. Sestap leian, et karjääriõpe on kindlasti üks neist väärtustest, mille teenimisele ma tahaksin edaspidigi pühenduda.

Hannes Sildnik
Eurodesk Eesti projektijuht

Minu igapäevatöö on seotud rahvusvahelise noorteinfoga. Olen infotööga tegelenud viimased neli aastat ning endiselt hoiab mind selles valdkonnas missioonitunne: aitada kaasa noorte paremale informeeritusele nende võimalustest Euroopas ning soodustada nende aktiivset osalust ja silmaringi laienemist. EURODESK võrgustik annab iga päev oma koostööpartnerite vahendusel vastuseid kümnetele Euroopat puudutavatele küsimustele ning tore on see, et noored meid järjest rohkem ja rohkem üles leiavad.