Käesoleva aasta kevadel jõudis karjäärinõustajate lugemislauale kauaoodatud teos – Kanada nõustamispsühholoogia professori N. E. Amundsoni raamat „Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine: olemine ja tegemine.“

Amundson on üle 25 aasta koolitanud karjäärinõustajaid kodu- ja välismaal. Ta on kirjutanud mitmeid raamatuid nii karjäärinõustajatele kui neile, kes soovivad mõtiskleda oma karjäärivalikute üle. 2009. a mais ja novembris oli Eesti karjäärinõustajatel võimalus osaleda Amundsoni täienduskoolitusel „Aktiivse kaasamise meetodid nõustamises“, mis toetas raamatus käsitletud nõustamismeetodite praktilist kasutamist.Raamat pakub uusi meetodeid nii nõustatava probleemi määratlemiseks kui lahendamiseks. Amundson keskendub nõustamisprotsessi igale etapile ning julgustab nõustajat rakendama oma loovust ja loogikat, kogemust ja uudishimu, et inspireerida klienti uute lähenemisviiside leidmisel. Ta ärgitab nõustajat oma piire avardama ning käima sissetallamata rada. Loovamaks ja aktiivsemaks lähenemiseks soovitab ta kasutada selliseid tehnikaid nagu metafoorid, joonistused, kirjutamine ja luuletamine, lugude jutustamine, käitumise harjutamine.

Autor rõhutab, et tegevusele keskenduv nõustamine peab rajanema olemise seisundil, s.t. nõustamine on midagi enamat kui lihtsalt hulk tegevusi. Ta julgustab nõustajat laskma kliendil oma lugu rääkida ning õppima rahulikult ootama, millal tähendus temani jõuab. See protsess on sageli märksa aeglasem kui nõustajatele meeldiks ning eeldab kannatlikkust ja keskendumisvõimet.

Raamatu lisadest leiab nõustaja mitu praktilist töövahendit – oskuste hindamise ja töökoha väärtuste hindamise küsimustiku, elutee hindamise harjutuse jt koos hindamisjuhenditega. Loodame, et raamatus tutvustatud meetodid leiavad nõustamispraktikas aktiivset kasutamist.

Teose loetavusele aitab kaasa Amundsoni lugude jutustamise viis – see, kuidas ta kirjeldab oma kogemusi, ideede tekkimist ja arengut, mis on kantud soojast heatahtlikkusest ja sügavalt läbitunnetatud veendumustest.

Trükis on välja antud SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse programmist „Karjääriteenuste süsteemi arendamine”. Programm on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist. Raamatu saavad kõik teavitamis- ja nõustamiskeskused, Amundsoni täienduskoolitusel osalenud karjäärispetsialistid, Eesti Töötukassa ja kõrgkoolide karjäärikeskuste nõustajad. Lisaks saab raamatut laenutada SA Innove, TÜ, TLÜ, TTÜ ning maakondlikest raamatukogudest.

Häid lugemiselamusi ja tutvustatud meetodite aktiivset kasutamist!


Mare Väli
SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus,
karjäärinõustamise juhtivspetsialist