Tööle kandideerimiseks tuleb Sul tavaliselt esitada tööandjale oma CV. CV on lühend ladinakeelsest terminist curriculum vitae, mis tähendab tõlkes elulugu, seega võib eesti keeles selle nimi olla ka elulookirjeldus. Sinu CV eesmärk on anda tööandjale teada just Sinu sobivusest vabale töökohale.


 

CV koostamisel pead mõtlema, milliseid teadmisi ja oskusi sellel töökohal vaja läheb. Seega ei saa Sa koostada ühesugust CVd ja motivatsioonikirja iga kord, kui tööle kandideerid.

Tööandjad räägivad, et noortel puuduvad praktilised kogemused. Tegelikult on meil kõigil oma kogemused, need tuleb lihtsalt CV-sse kirja panna. Kas oled näiteks vanavanemate juures aiatöid teinud (rohinud, kaevanud peenraid, kastnud, korjanud marju jne), aidanud korraldada klassiõhtut (mõelnud välja mõne tegevuse ja kavandanud selle elluviimist, otsinud vahendeid, teavitanud teisi jne), käinud vabatahtlikult abiks koristuskampaanias, hoolitsenud loomade eest, teinud kaastöid koolilehele, osalenud õpilasesinduse töös, teeninud suvevaheajal taskuraha, viibinud praktikal, olnud mõne elukutse esindajale töövari jms.

Need kõik on Sinu eelnevad töökogemused.

Tööpakkumises on alati kirjeldatud nõudmised kandidaadile ja tööülesanded. Mõtle enda varasematele kogemustele ja püüa need CVsse kirjutada nii, et need vastaks nendes punktides välja toodule.

  • Tavaliselt vormistatakse CV ja motivatsioonikiri arvutis ning saadetakse tööandjale e-posti teel.  Vaata töötukassa lehelt juhist CV koostamine
     
  • Mõnikord palutakse CV saata läbi mõne töövahendusportaali (näiteks CV-online, CV keskus vms). Selleks tuleb end nendes portaalides kasutajaks vormistada ja CV seal koostada.

  • Noortele on olemas Stardiplats.ee portaal, kus saad enda kogemuste põhjal CV vormistada.

          

NB! Milline on Sinu e-posti aadress? Kui see on näiteks muskake22@gmail.com või kiisuke@hotmail.com, mõtle, mida võib sellest tööandja arvata? Soovitav e-posti aadress on kujul eesnimi.perekonnanimi@....
 

Oma esimese CV võid koostada ka koos Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistiga, selleks pöördu lähimasse Rajaleidja keskusesse.


* CV ga koos esitatakse tavaliselt ka motivatsioonikiri.


Rajaleidja 2015

Foto: Google Images