On väga oluline, et koguksid eelnevalt võimalikult palju infot. Pea meeles, et välismaale tööle minek ei pruugi, aga võib endas kätkeda mitmeid ohtusid.

Võõras keskkonnas olles ei saa sageli teha taustauuringut tööandja kohta. Eestis võib huvipakkuvate ettevõtete kohta teavet hankida tuttavatelt-kolleegidelt, kuid nende infoallikate puudumisel pead ise otsuseid langetama.

Rahvusvahelise inimkaubanduse ohvriks langenud inimeste arv kasvab pidevalt. Laialdane tööpuudus on inimkaubanduse organiseerijate parim abimees, sest lubadustega kõrgepalgalistest töökohtadest välismaal on halvasti informeeritud inimesi lihtne ahvatleda.

Inimkaubitsejate küüsi võivad sattuda väga erineva taustaga inimesed.

Hoidu eratöövahendusfirmade eest, kes küsivad raha ette. See on ebaseaduslik.

Inimkaubanduse ennetamise ja abistamise nõustamistelefon +372 6 607 320, Living For Tomorrow 

Kui oled aga tähelepanelik ja kontrollid leitud (töö)pakkumisi erinevatest allikatest, võid välismaal leida hea ja tasuva töö oma õpingute rahastamiseks või ka edaspidiseks.