Välismaale õppima või tööle asumiseks vajalike dokumentide vormistamine ning muud ettevalmistused nõuavad aega ja raha. Midagi üle jõu käivat siin pole, kuid teha tuleb palju telefonikõnesid, külastada ametiasutusi ning tõlkida dokumente.

Välismaale õppima või tööle minnes tuleb sul tõenäoliselt esitada järgmised dokumendid:

Need dokumendid tuleb esitada sihtriigis aktsepteeritavas keeles. Kui võõrkeelseid dokumente pole saada, tuleb kindlasti uurida, millises keeles ja millist tõlget aktsepteeritakse. Diplomite puhul piisab tihti vaid kooli poolt antud tõlkest (Diploma Supplement), kuid mõnel juhul on oluline notariaalne kinnitus ning apostille. Seega võib dokumentide vormistamine võtta palju aega ning minna suhteliselt kulukaks.

Kui lähed välismaale mõne vahetusprogrammi raames või praktikale, siis uuri juba varakult kuidas saaksid endale vormistada Europassi õpirände tunnistust.

Lisaks võta kindlasti kaasa:

 • sünnitunnistus;
 • pass (ID-kaart);
 • dokumendifoto(d) endast;
 • koopiad kõikidest dokumentidest, mis sa kaasa võtad;
 • vajalikud kindlustuspoliisid, Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC), vaktsineerimistunnistused
 • elulookirjeldus ehk Curriculum Vitae (võid ära täita Europassi CV);
 • soovituskirjade või diplomite tõlked (soovitused erialaõppejõududelt);
 • rahvusvahelised noortekaardid;
 • midagi eestipärast (must leib, Kalevi kommid, kama jms).

Uuri sihtriigi:

 • maksusüsteemi ja hinnataset;
 • seadusandlust;
 • viisa, tööloa, elamisloa taotlemisega seonduvat;
 • sotsiaalkindlustuse ja tervishoiutingimustega seonduvat;
 • kultuuri ja eripärasid;
 • klimaatilisi tingimusi;
 • vaba aja veetmise võimalusi;
 • ametlike riigipühade kuupäevasid ja traditsioone.

Välismaa viibides ära kunagi anna käest ära oma passi!