„Välismaal õppimine on mitu korda kallim kui Eestis.“ „Ma ei saa minna Taani või Hollandisse õppima, sest ma ei oska taani ega hollandi keelt.“ „Välismaal saab õppida ainult võõrkeeli.“

Sellised ja mitmed muud väärarusaamad hoiavad noori eemal isegi välismaale õppima minekule unistamisest. Kui Sa nõustud eelnevate väidetega, siis Dream Foundation tõestab, et tegelikult on kõik pigem vastupidi. Järgnevalt purustame enim levinud müüdid välismaal õppimise kohta.

Müüt 1. Välismaal õppimine ei ole igaühe jaoks

Ei ole vahet, mis soost Sa oled, kust tuled või mis Sinu huvid on. Välismaal õppimine võib Sulle kasuks tulla nii isiklikult, akadeemiliselt kui ka professionaalselt. Välismaal õppimiseks pakutakse paljusid koole ja kursuseid ning kui otsid, leiad kindlasti mitmeid, mis sobivad just Sinu huvidega.

Müüt 2. Välismaal õppimine on aja ja raha raiskamine
Mõned õpilased või nende vanemad usuvad, et välismaal õppimine ei olegi tegelikult õppimine. Tegelikkus on aga erinev. Teistes maades võivad õpetamismeetodid olla erinevad nendest, millega harjunud oled, aga see ei tee õppimist vähem väärtuslikuks. Lisaks toimub tähtis osa õppetööst väljaspool loengusaale – saad kogemuse, mis muudab Su elu ja suurendab ka töökoha saamise võimalusi. Rahvusvahelised firmad otsivad sagedamini just töötajaid, kes oskavad suhelda erinevatest kultuuridest pärit inimestega.

Müüt 3. Mul ei ole piisavalt raha välismaal õppimiseks
Välismaal õppimine võib maksta sama palju või vähemgi, kui koduülikoolis õppimine. Dream Foundationi eesmärk on pakkuda õppimisvõimalusi, mis maksavad vähem kui õppimine Sinu koduülikoolis. Võid leida mitmeid kursuseid välismaal, mille maksumuse katavad osaliselt või täielikult kohalikud institutsioonid või valitsus.

Lisaks, kui Sa peaksid kolima kodust välja, et õppida oma koduülikoolis ja peaksid töötama, et maksta üüri ja katta elamiskulusid, siis sageli peaksid selleks töötama kuni 40 tundi nädalas. Mitmes riigis, millega Dream Foundation koostööd teeb, saab elamiskulud katta vaid 12-15 tundi nädalas töötades, jättes sedasi palju rohkem aega õppimiseks.

Müüt 4. Ma saan minna õppima vaid Suurbritanniasse või USA-sse, sest ma ei räägi ühtegi võõrkeelt peale inglise keele
See on tavapärane valearvamus. Dream Foundation pakub kõrge kvaliteediga ingliskeelseid õppimisvõimalusi lisaks Suurbritanniale ka mujal. Neist populaarsemad on Taani ja Holland. Mitmetes riikides pakutakse õppeprogramme inglise keeles ning lisaks on välisüliõpilastel võimalus õppida kohaliku riigi keelt.

Müüt 5. Ainult võõrkeele õppijad õpivad välismaal
Tegelikult õpib välismaal palju rohkem humanitaarainete, majanduse ja kunstitudengeid kui võõrkeelte õppijaid. Isegi kui Sa ei ole keeletudeng, saad tänu välismaal õppimisele lisada oma CV-sse uue keelekvalifikatsiooni.
Tutvu välismaal õppimise võimalustega meie kodulehel www.dreamfoundation.eu

Inglise keele teste saad sooritada Dream Eksamikeskuses: www.cae.ee

Liina Liiv, Dream Foundation SA; Eesti esindaja