• Isiklik eelarve - milleks?

  Isikliku või oma pere eelarve koostamine tähendab seda, et paned kirja ja analüüsid kõiki kuu jooksul saadud tulusid ja väljaminekuid. Ja nii soovitavalt mitme kuu jooksul, sest alles pikema perioodi põhjal saad hakata järeldusi tegema.

  Eelarve abil saad väga konkreetse pildi oma rahalisest seisust ja see aitab Sul omakorda planeerida eesmärkide elluviimist. Näiteks kui Sa oled mõelnud varsti auto osta, siis kas Sa oled kindel, et Sul selle ülalpidamiseks igakuisest sissetulekust jagub?

 • Kuidas eelarvet koostada

  Eelarvet koostades tuleks esmalt mõelda läbi oma tulude ja kulude struktuur, et need põhjalikult liikide kaupa lahti kirjutada. Tululiikidega on lihtsam, sest tavaliselt neid väga palju pole – töötasu, riiklikud toetused, vanemate toetus, ettevõtlustulu, tulu investeeringutelt.

  Kulud aga varieeruvad rohkem. Toit, arved mobiili ja muude sideteenuste eest ning eluasemekulud on küllap kõigil. Erinevused tulevad mängu inimeste elustiili ja ka vanust arvestades. Näiteks kui Sa teed tublisti sporti, tasuks spordikulud oma eelarves eraldi välja tuua. Kel on lemmikloomi, võiks nende kulud eraldi välja tuua. Vanematel inimestel on küllap eraldi kululiik meditsiinikulud.

 • Kuidas raha targalt kasutada

  Analüüsi, kas Sul läheb mingite asjade peale teiste kuludega võrreldes liiga palju raha.
  • Kas Sa oled teinud läbimõtlemata oste, mida Sul tegelikult vaja ei olnud ja mille arvelt saaks kokku hoida?
  • Kas Sul on pahesid, millest loobumine parandaks nii tervise kui rahakoti olukorda? Näiteks suitsetamine, liigne shoppamine, liiga sage alkoholitarbimine?
  • Kas Sul on vajadusel võimalik kulutusi vähendada, nii et elukvaliteet oluliselt ei kannataks?