EELK Usuteaduse Instituudi lahtiste uste päeva kohta:

Ootame sind lahtiste uste päevale EELK Usuteaduse Instituuti 13. aprillil 2013.

• Avatud loengud ja võimalus tutvuda Usuteaduse Instituudi õppejõudude ning töötajatega.
• Suurepärane võimalus esitada küsimusi, uurida Usuteaduskonna usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe (usuteadus, hingehoid) ja magistriõppe (usuteadus, religioonipedagoogika, diakoonia) ning kristliku kultuuriloo magistriõppe õppekavade ja ainete kohta.
• Hea võimalus tutvuda Kirikumuusika osakonna, Täiendusõppe osakonna, Pastoraalseminari ning Tartu Teoloogia Akdeemia toredateesindajatega.
• Saa ülevaade õppetingimustest ja tutvu Usuteaduse Instituudi suure väärtusega teoloogilise raamatukoguga ja Usuteaduse Instituudi Tallinna vanalinnas Pühavaimu 6 asuva keskajast pärit hoonega.
Täpsemat infot leiad lahtiste uste päeva lähenedes EELK Usuteaduse Instituudi kodulehelt http://ui.eelk.ee.