See oli täpselt 10 aastat tagasi, kui Tallinna Kesklinna Koolidevahelise Õppekombinaadi juures tegutseva nõustamiskeskuse direktor Mari Suurväli tegi Virve Kinkarile ülesandeks karjäärinõustajate ühingu asutamise.

Ühing moodustati seitsme tuntud karjäärinõustaja (Virve Kinkar, Signe Reppo, Kaire Karon, Kulla Naaber, Mare Väli, Piret Jamnes ja Aili Sakkeus) eestvedamisel 26. aprillil 2002. a. Ühingu tegevuse eesmärgiks sai karjäärinõustaja kutseomistamise standardi ettevalmistamine ning karjäärinõustaja tegevuse tutvustamine ja väärtustamine.

Kümne aasta jooksul on ühinenud koostööks erinevate sihtgruppidega tegutsevad karjäärispetsialistid. Töötukassa spetsialistid annavad nõu peamiselt töötutele klientidele, Rajaleidja keskuste spetsialistid koolinoortele, personalifirmade spetsialistid leiavad ettevõtetele sobivaid töötajaid, kõrgkoolide spetsialistid abistavad tudengeid. See, et ollakse ühingu kaudu isiklikus kontaktis teise sihtrühmaga tegutsevate spetsialistidega, aitab näha karjäärivaldkonna teenuseid tunduvalt laiemalt ning õppida üksteiselt erinevaid töövõtteid ja meetodeid.

 

Karjäärinõustajate Ühingu uus juhatus

Ühingul on täna 61 liiget ja palju erinevaid tegevusi:

  • Kutse andmise koordineerimine – hetkel omavad 12 karjäärinõustajat 4. ja 9 karjäärinõustajat 5. kutsekvalifikatsiooni taset.
  • Praktikavõimalused algajatele karjäärinõustajatele – võimalusi pakuvad Kaire Karon, Piret Tatunts, Sirli Kriisa ja Kaja Puck.
  • Kovisioonid praktikutele kovisioone teevad Piret Jamnes Tallinnas ja Tiiu Allikvee Tartus.
  • Koolitused – kaks korda aastas toimuvad liikmetele koolitused. Tutvustatakse uusi nõustamisvõtteid ja toimuvad nn meetodilaadad (liikmed jagavad omavahel töömeetodeid, mis praktiliselt ka läbi proovitakse).
  • Karjäärinõustamine karjäärinõustajale – ühing pakub oma liikmetele nõustamist ehk kolleeg abistab kolleegi karjääriplaanide tegemisel.
  • Heategevuslik karjäärinõustamine neile, kes ei kuulu töötukassa või Rajaleidja keskuste sihtgruppidesse, kes on vanuses 27–63 eluaastat ja keerukas majanduslikus olukorras. Toimub Tallinnas, Viljandis, Tartus ja Raplas. Info www.kny.ee

Edasise tegevusena näeb KNÜ tihedat koostööd kõigi karjääriteenuste arendajatega. Ühingu liikmed on aktiivsed karjäärivaldkonna arendajad eri organisatsioonides ning selline mitmekülgsus ja valdkonna laiahaardelisus on suureks abiks klientide professionaalsel toetamisel.

Tuhande miili pikkune tee algab ühestainsast sammust (Hiina vanasõna, KNÜ moto)

 Artiklis on kasutatud Virve Kinkari ja Lana Randaru esinemiste materjale KNÜ 10. sünnipäevalt.

 

Sirli Kriisa
Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse esimees
Karjäärinõustaja IV kutsekvalifikatsioon