Eesti Kunstiakadeemia avatud uste päev toimub 25.
märtsil, 2010 Rüütelkonna hoones, Kiriku plats 1, Tallinnas. Seal tegutseb meie Vabade kunstide teaduskond.

www.artun.ee