Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle ülesandeks on kindlustushüvitiste maksmine ning tööturuteenuste osutamine.

EURES (European Employment Services) on Euroopa Komisjoni poolt loodud üle-euroopaline töövahenduse võrgustik, mis toetab töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Kõigis neis riikides tegutsevad EURES nõustajad, kokku üle 950 inimese. EURES pakub teavet vabadest töökohtadest, tööalast nõustamist ning tööjõu värbamise teenuseid üle kogu Euroopa. Eestis koordineerib EURES tegevusi Eesti Töötukassa. Lisateavet EURES võrgustikust saab kodulehtedelt http://eures.europa.eu, www.eures.ee, www.tootukassa.ee ning kõigist töötukassa esindustest.

Pakutav ametikoht EURES NÕUSTAJA
Tööülesanded
Ametikoha peamiseks ülesandeks on riikidevahelise EURES võrgustiku raames pakutavate teenuste osutamine. Tööülesannete hulka kuuluvad muuhulgas töövahenduse, töölerakendamise ja värbamisega seotud tegevuste algatamine ja juhtimine ning teabe jagamine töötamis- ja värbamisvõimaluste kohta Euroopas nii tööotsijatele kui ka tööandjatele üle Euroopa, teavitusürituste korraldamine üle Eesti ning nendel osalemine nii Eestis kui teistes EL riikides.

Nõudmised kandidaadile
• rakenduslik kõrgharidus
• eelnev töökogemus tööturuvaldkonnas või rahvusvaheliste projektide läbiviimisel
• eesti keele oskus kõrgtasemel
• suuline ja kirjalik inglise keele oskus
• vene keele oskus suhtlustasandil
• arvutikasutamise oskus (MS Office, soovitavalt veebilehe haldamise kogemus)
• hea eneseväljendus- ja esinemisoskus
• hea pingetaluvus ja aja kasutamise oskus
• valmisolek töölähetuses viibimiseks
• kohusetunne ja otsustusvõime


Omalt poolt pakume
• vastutusrikast ja huvitavat tööd
• eneseteostus– ja koolitusvõimalusi (sh Euroopa tasandil)
• arenguvõimalust rahvusvahelises töökeskkonnas
• kaasaegseid töötingimusi

Asukoht Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond (Endla 4, 10142 Tallinn)
Tööaeg täistööaeg
Tööle asumise aeg niipea kui võimalik
Kontaktisik Marta Traks, EURES teenusejuht
Lisainfo telefonil 6148603
e-post cv@tootukassa.ee
Kandideerimise tähtaeg: 17. märts 2014, CV palume saata koos motivatsioonikirjaga