Emotsionaalne intelligentsus on inimese võime tundma õppida, mõista ja juhtida omaenese tundeid.

Emotsionaalne intelligentsus koosneb mitmest osast:

 • enesejuhtimine – kui palju märkame oma tundeid ja tunnistame neid endale? Kui teadlikud me iseendast oleme? See osa puudutab võimet oma tundeid mõjutada ja teadlikult (ümber) kujundada;
 • enese motiveerimine – oma tunnete kasutamine eesmärkide elluviimiseks;
 • empaatia – võime samastuda teiste inimestega ja neid mõista;
 • enese sidumine ja kohustuste võtmine – see osa puudutab suhete loomist ja konfliktide valitsemist.

Miks see oluline on? Emotsionaalselt intelligentne inimene saab tunde tasandil oma eluga paremini hakkama, tal on rahuldustpakkuvamad suhted, ta mõistab paremini teisi, aga oskab ka enda eest seista, tal on vähem konflikte. Ta talub ka tagasilööke kergemini.

Olen tundetark, kui…

 • minu emotsioonid aitavad eesmärkide saavutamisele kaasa;
 • oskan öelda ja vastu võtta komplimente;
 • mul pole raske abi pakkuda ja seda ka vastu võtta;
 • mul pole raske vabandada;
 • osalen ühistes tegevustes ja vestluses, teen koostööd erinevates olukordades;
 • seisan kaaslaste eest;
 • olen tundlik kaaslaste suhtes (empaatia, sümpaatia), loon sõprussuhteid;
 • oskan jääda rahulikuks, kui ilmnevad probleemid;
 • oskan oma käitumist tugevate emotsioonide (viha) korral kontrollida, suudan konfliktide korral keskenduda lahenduse otsimisele;
 • talun kriitikat;
 • järgin reegleid ja piiranguid, kui olukord nõuab.

Iga inimene võib oma eluaja jooksul õppida paremaks suhtlejaks, empaatiliseks kuulajaks, mõistvaks partneriks.

Tasakaalu võti


Testin enda emotsionaalse intelligentsuse taset


Teemakohased lingid
Kuidas parandada oma emotsionaalset intelligentsust?

Kasulik kirjandus
Emotsionaalne intelligentsus. Daniel Goleman. 2007
Sotsionaalne intelligentsus. Daniel Goleman. 2007
Tervendavad emotsioonid. Daniel Goleman. 2005
Mürgised emotsioonid. Kuidas osavõtlikud juhid tulevad toime valu ja konfliktidega. Peter J. Frost. 2003
Kuidas kohtuda inimesega. Tommy Hellsten. 2008
Psüühiline kaitse. Teresa Moorey. 2007
Mõte on see, mis loeb. David R. Hamilton. 2007
Alati leidub abi, alati on lootust. Eve A. Wood. 2007
Siin ja praegu: kohaloleku jõud. Echart Tolle. 2004
Kuidas lõdvestuda: lõdvendame pingeid. Saame jagu stressist. Vabastame oma mina. Mike George. 2001