Enesehinnang on inimese üldine emotsionaalne hinnang oma väärtusele: mida arvan enda, oma tegevuste ja saavutuste kohta, kas meeldin endale; mida arvan endast, kui võrdlen end teistega. Siia kuuluvad inimese uskumused (nt ma olen kompetentne) ja positiivsed või negatiivsed tunded iseenda suhtes.

Enesehinnang mõjutab meie psühholoogilist heaolu, saavutusi, käitumist, samuti meeleolu, teovõimet, usku enda hakkama saamisesse, suhtumist väljakutsetesse.

Enesehinnangu kujunemine algab juba lapsepõlvekodus. Tähtsad on esimesed eluaastad. Lähedane suhe vanematega, piisavalt armastust, hoolivust ja otsustamisruumi kujundavad isiksuse, kes tunneb ennast väärtuslikuna, ilma et ta seda kogu aeg tõestama peaks.

 Adekvaatse enesehinnanguga inimesed:

  • Järgivad elus teatud väärtusi ja põhimõtteid ning on valmis neid    vastavalt saadud elukogemustele ümber mõtestama (nad on head elu  õppetundide sõnastajad).
  • Usaldavad oma valikuid.
  • Ei kuluta liialt aega muretsemisele minevikus tehtu ja tulevikus  juhtuda võiva pärast. Nad õpivad minevikust ja planeerivad tulevikku,  kuid elavad intensiivselt olevikus.
  • Usaldavad oma võimet probleeme lahendada hoolimata  läbikukkumistest ja raskustest. Neil pole raske abi küsida, kui nad seda   vajavad.
  • Peavad end teistega võrdseks; aktsepteerivad seda, et inimestel on       erinevad anded, staatus või majanduslik olukord.
  • Ei lase endaga manipuleerida.
  • Märkavad oma sisemisi tundeid.
  • Suudavad nautida paljusid erinevaid tegevusi.
  • On tähelepanelikud (tundlikud) teiste tunnete ja vajaduste suhtes.
  • Töötavad lahenduse leidmiseks enese või teiste osa vähendamata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adekvaatne enesehinnang annab inimesele julgust iseolemiseks, tegutsemiseks ning jõudu raskete või ebameeldivate olukordadega toimetulemiseks. Tal on kerge austada iseennast, mõista teisi ja suhelda teiste inimestega. Kõrgema enesehinnanguga inimesed panevad tähele positiivseid hinnanguid ega solvu kriitika peale. Madalast ja kõrgest enesehinnangust, enesehinnangu parandamisest saad lugeda alarubriikidest.

Tasakaalu võti

 

Küsimus endale: Kas meeldin endale?
Kasuta vastamiseks skaalat 1–10ni (1 on kõige madalam, 10 kõige kõrgem hinnang). Loe enesehinnangu parandamise soovitusi ja katseta üht neist mõned päevad. Seejärel hinda uuesti, kui palju sa endale meeldid. Kas näed, et tegutsedes iseenda heaoluks, suureneb ka su rahulolu ja meeldiv tunne iseenda suhtes? Kui hinnang ei paranenud, ära heitu, sest muutused ei ole alati nii kiired. Paranda enesehinnangut edasi või aruta hea kaaslasega, milliseid takistusi kohtad. Võid lugeda võiduks seda, kui su enesele meeldivus tõuseb skaalal mõne aja pärast kas või 1 punkti võrra!

Minu enesehinnang (tööleht doc-versioonis)

Kasutatud allikad
Enesehinnang. H. Reiljan. Psühholoogiaserver
Vikipeedia

Teemakohased lingid
Enesehinnangust. Heidi Reiljan

Kasulik kirjandus
Enesehinnang. Gael Lindenfield. 2010
Võit madala enesehinnangu üle. Melanie Fennell. 2011
Õnne valem. Tiina Jõgeda. 2012