Stipendiumide taotlemisel võib välja tuua üldise välja dokumentide loetelu. See loetelu võib muutuda vastavalt konkreetse stipendiumi reeglitele:

 • ülikooli vastuvõtmise ankeet, tihti ka majutusesoovi ankeet;
 • õpitulemuste väljavõte inglise keeles (dekanaadist) või diploma supplement;
 • CV ;
 • inglise keele tõend TOEFL või IELTS (infot testide kohta saab Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusest);
 • motivatsioonikiri (Motivation Letter - miks valitakse just see ülikool, kasutegur tulevikuks);
 • eelmist haridust tõendava diplomi kinnitatud koopia koos tõlkega (koopia kinnitab vastuvõtu- ja üliõpilastalitus; ingliskeelse tõlke notar);
 • soovituskiri (-kirjad);
 • uurimistöö puhul kindlasti kutsekiri sealselt juhendajalt instituudi plangil;
 • passikoopia (kinnitab ainult notar).

Üheks stipendiumi- või sisseastumiskonkursi etapiks võib olla intervjuu. Ka siis, kui intervjuust osavõtt on kuulutatud vabatahtlikuks, osale sellel kindlasti. Sõltuvalt stipendiumi-programmist küsitakse kindlasti ka spetsiifilisemaid küsimusi sinu teadmiste ja kogemuste kohta nimetatud erialal. Valmistu küsimuseks: “Kas Teil on meile küsimusi?”. See esitleb sind inimesena, kes on teemasse süvenenud.

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on riiklik programm, mille eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste õpinguid välisülikoolide juures ning õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi.

Lisaks sellele toetatakse riikliku koolitustellimuse raames üliõpilasi, kes soovivad jätkata oma õpinguid doktoriõppe tasemel välisülikoolide juures ning tahavad edaspidi tööle asuda mõne Eesti kõrgkooli õppejõuna.

Noore õpetlase stipendiumit antakse esimesele kursusele õppima asuvale üliõpilasele bakalaureusekraadi omandamiseks. Eelduseks on, et noor on vastu võetud tunnustatud Euroopa või Põhja-Ameerika ülikooli. Valitud kandidaate toetatakse üle 3000 euro suuruse stipendiumiga. Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas.

Erialastipendiumid on tavaliselt nimelised ja neid antakse vaid kindla eriala tudengitele silmapaistvate saavutuste eest. Üliõpilastele, kellest ettevõtted oma töötajaskonnale väärt järelkasvu loodavad, pakuvad õppemaksu katmiseks stipendiume ka firmad. Vaata näiteks Korp!, SEB Ühispanga jt kodulehekülgi. Rotalia fondist saavad stipendiumi taotleda 2. aasta põhiõppe üliõpilased ja 1. aasta magistrandid.

Stipendiume on võimalik taotleda ka:

YFU Eesti kaudu Euroopasse minnes (15.-18 a keskkoolinoored) saab taotleda stipendiumi. See on suureks abiks, kuna programmis osalemine on kulukas. Stipendiumid katavad reeglina kuni pool osalemistasust ning stipendiume jaotatakse kolm korda aastas (novembris, jaanuaris ja märtsis).

Programmi Erasmus raames saavad EL liikmesriikide ja programmiga liitunud muude Euroopa riikide kõrgkoolides õppida vähemalt teisele kursusele jõudnud Eesti üliõpilased.

Kui loengud toimuvad inglise keeles, ei ole kohaliku keele valdamine tingimata vajalik. Samas pakub Erasmuse programm võimalust osaleda enne õppeaasta algust toimuvatel intensiivsetel kohaliku keele ja kultuuri kursustel, samuti saad taotleda spetsiaalset intensiivse keelekursuse stipendiumit.

Vahetusõpingute perioodiks eraldatavat õppetoetust on võimalik taotleda kodukõrgkooli kaudu. Igas osalemisõigusega Eesti kõrgkoolis töötab Erasmuse programmi koordinaator, kes oskab Sind toetuse taotlemiseks vajalike protseduuride ja muude küsimuste osas kõige paremini nõustada.

Välisriikide stipendiumide ja erinevate pakkumiste kohta liigub infot saatkondade kaudu. Palju erinevaid stipendiume puudutavat infot leiad ka SA Archimedese mobiilsusbüroo kodulehelt.

Ülikoolidevahelistel lepingutel põhinevate vahetusstipendiumide kohta saad kõige täpsemat infot oma koduülikoolist.

Välisriikide fondide stipendiumiprogrammid on enamasti mõeldud magistri- või doktoriõppeks, harvem ülikooli viimase kursuse üliõpilastele, näiteks lõputöö kirjutamiseks. Kuid esineb ka erandeid:

 • Visby programmi rahastab Rootsi valitsus. See programm on mõeldud õpinguteks ja teadustööks Rootsis kõikidel erialadel. Täpsemat infot leiad Rootsi Instituudi kodulehelt.
 • DAAD stipendiumid on mõeldud Saksamaast huvitatud tudengitele ja noortele teadlastele. Pakutakse stipendiume nii lühemate suvekursuste kui aasta-paariste ülikooliõpingute jaoks. Lisainfot leiad DAADi kodulehelt, mis sisaldab ka väga käepärast stipendiumide andmebaasi. Pakkumisi vahendavad ka ülikoolide välissuhete osakonnad ja SA Archimedes.
 • CIMO pakub stipendiume eelkõige magistrikraadiga õppuritele. Eesti tudengid võivad kandideerida stipendiumile soome keele ja kultuuri õppimiseks väljaspool Soomet.
 • Briti Nõukogu pakub väga erinevaid stipendiume õpingute ja uurimistööde jätkamiseks Suurbritannias:
 • Chevening on Suurbritannia välisministeeriumi stipendiumide programm enesetäienduseks Briti ülikoolides. Programmi valdkonnad on igal aastal erinevad ning need kuulutatakse välja oktoobris. Avaldused Chevening programmis osalemiseks tuleb esitada detsembris, testimine toimub jaanuaris. Täpne info stipendiumi kohta Suurbritannia Tallinna Saatkonna kodulehel või Suurbritannia välisministeeriumi kodulehel.
 • Stipendium gümnaasiumide 10. klassides õppijatele. Õppetöö toimub 1 aasta jooksul ning vajalik on hea inglise keele oskus. Avaldused tuleb esitada jaanuaris, intervjuud toimuvad kevadel. Stipendium ei kata reisikulusid ja õppuritele korraldatavat tutvustavat kursust.
 • Stipendium noortele õpetajatele võimaldab tutvuda Briti koolisüsteemiga ja töötada ingliskeelses keskkonnas õpetaja assistendi/abina. Kandidaatide vanus peab mahtuma vahemikku 23-30 aastat. Sõµidukulud ja osavõtumaksu (300 naela) katab stipendiaat. Lisaks makstakse igakuist töötasu, millest arvestatakse maha elamiskulud ja toitlustamine. Programmi toimumisaeg on September-juuli.

Prantsuse Instituut Eestis jaotab stipendiume tudengitele ja noortele teadlastele õppetööks Prantsusmaal. Prantsuse Vabariigi kultuuri- ja kommunikatsiooniministeerium pakub stipendiume osalemiseks kultuurilistes koolitusprogrammides.

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses on väga palju infot erinevate stipendiumide ja nendele kandideerimise tingimuste kohta. Samuti võivad kõik soovijad tellida tasuta regulaarselt ilmuvat infolehte Stipendiumiinfo ning registreeruda tasuta elektroonilisele mailing-listile, et saada jooksvalt kõikvõimalikke stipendiumi-uudiseid.

Loe Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse poolt välja kasuliku kogumiku Stipendiumitaotleja meelespea.