Kristel Lään
Tartu Ülikooli karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talitus

Mirjam Lindpere
Tallinna Tehnikaülikooli karjääriteenistus

International Association of Educational and Vocational Guidance (IAEVG) korraldas 4.-6. septembril Itaalias Padovas rahvusvahelise nõustamise konverentsi Guidance and Diversity – Research and Application. Maailma erinevatest riikidest pärit osalejaid oli ligi 700.

Eestist osalesid konverentsil Mirjam Lindpere (Tallinna Tehnikaülikooli karjäärinõustaja) ja Kristel Lään (Tartu Ülikooli karjäärinõustaja).

Konverents toimus Padova Ülikoolis, mis on üks vanimaid ülikoole Euroopas, asutatud 1222. aastal. Korraldajad tunnevad uhkust oma ülikooli üle, kus on õpetust jaganud Galileo Galilei, Nikolaus Kopernikus jt maailmakuulsad õpetlased.

Konverentsi eesmärk oli tekitada arutelu lähtudes järgnevatest küsimustest:
• Kas kasutusel olevad kutse- ja karjäärinõustamise mudelid ja metodoloogia rõhutavad erinevusi ning vastavad nendele adekvaatselt?
• Millised kutse- ja karjäärinõustamise protseduurid rõhutavad inimeste erisust/erinevust?
• Kuidas saab nõustaja aidata inimest, kes teeb oma erinevuse tõttu hariduses ja tööelus mitterahuldavaid valikuid?

Meil oli võimalus osa võtta ühistest sümpoosiumidest, kus kajastati erinevaid uurimismudeleid ning valida umbes 10 paralleelselt toimuva töötoa vahel. Esinejatena olid ka sellised Eestis tuntud karjäärinõustamise gurud nagu Ronald Sultana, Peter Plant, Norman Amundson jt.

Meldejäävamad teemad töötubadest
Klagenfurti Ülikool (Austria) on kõikide õppeastmete tudengite nõustamisel võtnud suuna oskuste arendamisele. Eesmärk on töötubade toel õpetada tudengeid analüüsima iseennast ja koostama oma oskuste portfoolio, mis aitab edukamalt tööturule suunduda. Tehnika kiire areng ja muutused töömaailmas tingivad järjest enam kasvavat nõustamist Interneti vahendusel. Internet ei asenda kindlasti personaalset nõustamist, aga on üheks võimaluseks kiiresti arenevas ühiskonnas. Kui klient suhtleb nõustajaga, samal ajal ise kodus arvuti taga olles, siis laieneb see nõustamissuhe automaatselt kogu perele ning sellest võidavad kõik, nii klient kui tema perekond. Jyväskylä Ülikooli (Soome) ja Florida Ülikooli (USA) lektorid tutvustasid nõustamise kättesaadavust Interneti vahendusel ning selle tehnilist poolt ja ka nõustajate ettevalmistust.

The Swedish National Agency for Education esindaja Lisa Tönus (kes on muide väliseestlane) tutvustas Rootsis mõned aastad kasutusel olnud infoportaali, mis on mõeldud tudengitele, vanematele ja hariduse vallas tegutsevatele professionaalidele. www.utbildningsinfo.se on hästi toimiv portaal, kust leiab informatsiooni kõikidest õppimisvõimalustest Rootsis ning mida rahastab ja juhendab riik. Üks vahvamaid lahendusi selles oli haridussüsteemi kujutav linnakaart, kus erinevad majad (koolimajad) toimivad lingina, mille kaudu saad lugeda ja õppida selle kooliastme võimaluste kohta. Selline lihtsustatud kujund haridussüsteemist annab õpilastele ja nende vanematele hea võimaluse seda süsteemi paremini tundma õppida.

Saksamaa Tööturuameti esindajad rääkisid multikultuurse nõustamise vajadusest Saksamaal. Nad püstitasid küsimuse, et kas seni kasutusel olevad nõustamise mudelid on edukad ka migrantide nõustamisel ning leidsid, et migrantide nõustamine eeldab teistsugust lähenemist ning suuremat tausta uuringut.

Ettekannetest, töötubadest ning vestlustest jäi olulisena kõrva ka see, et erinevalt teistest riikidest on karjäärinõustajate koolitus Eestis väga kaootiline ning puudub formaalne alusharidus karjäärinõustajatele. Kuigi me oleme osanud õppida töö käigus, meil on olnud võimalus kuulata erinevaid välisesinejaid ja osaleda lühikoolitustel, võiksid Eesti ülikoolid oma ressursid kokku panema ja luua (karjääri)nõustajatele vajaliku jätkusuutliku magistriõppeprogrammi.

Konverentsi motoks oli, et olenemata inimeste vanusest, soost, etnilisest taustast või muudest erinevustest, peab kõigil olema võimalus arendada oma oskusi ja kompetentsust.

Ettekannetele ja töötubadele lisaks oli äärmiselt oluline tutvuda kolleegidega üle maailma, olgu nendeks siis professor Maltalt või Argentiinast, nõustajate koolitaja Peruust, karjääriteenuste arendaja Kosovost või karjäärinõustaja Austraaliast või Araabia Ühendemiraatidest. Kõigilt oli midagi õppida ning kõigiga loodame hoida kontakti ka edaspidi.

Konverentsi programmiga saab tutvuda konverentsi kodulehel http://iaevgconference07.psy.unipd.it/

Konverentsi kogumikku on köidetud kõikide töötubade ja ettekannete lühikokkuvõtted ning kogumiku leiate TÜ või TTÜ karjääriteenistusest.