Kes meist ei mäletaks oma esimest töökohta? See jääb ilmselt sama kauaks meelde nagu esimene armastuski. Kõigepealt haarab noort teadmatus ja hirm selle ees, millega pole kunagi varem kokku puutunud. Otsides tööd mõtled ju kõigepealt – mida ma teha oskan? Samuti piinavad küsimused: kuhu kandideerida, kuidas kandideerida, mis dokumente saata, mis saab, kui mind vestlusele kutsutakse?

Hea, kui noor tööotsija on olnud aktiivne ka õppetöö kõrvalt ja on huvialadega tegeledes hankinud mõne väärtusliku kogemuse või oskuse. Muidugi on abiks ka läbitud kursused, koolitused, valikainetes õpitu – kõik, mida ka praktiliselt tööelus kasutada saaks. Kindlasti on kursuselt saadud tunnistusestki tööle kandideerimisel abi.

Ühelt poolt tiivustab töö otsimisel noort soov olla iseseisev, astuda ükskord see esimene samm, teenida raha; teisalt pidurdab hoogu teadmatus ja vahest ka vähesest kogemusest tingitud ebaedu. Sellele keerulisele olukorrale mõeldes loodi portaal Firstjob.ee. Portaali kõige tähtsam ülesanne on olla noorele tööotsijale teejuhiks. Loodetavasti on meie keskuse töötajate võimuses muuta esimene tööellu astumise samm veidigi lihtsamaks.

Portaal sai alguse 2007. aastal, selle tutvustamisega alustasime eelmise aasta lõpus. Arenguruumi jätkub, et vormida ideaalne abiline noorele tööotsijale, kel pole kogemust ega kõrgharidust. Tööportaali arendamisesse püüame kaasata ka noori. Firstjob.ee logo ja portaali kujunduse valisid just nemad, samuti on õpilased kaasatud sisulisse arendustöösse. Peagi on näiteks valmimas mõned erinevate ametialade esindajatega tehtud intervjuud, mille koostajateks on gümnaasiumiõpilased – nad on ise valinud intervjueeritava ja teda ka küsitlenud. Hiljuti avastasime, et suhtlusportaalis Orkut on Firstjob.ee kommuun, mille on loonud üks aktiivne õpilane. See avastus oli toimetusele meeldiv üllatus, sest kommuuni abil saame sihtgrupilt tagasisidet ja ettepanekuid ning seda kõike noortele omases keskkonnas.

Oma tegevuses püüame arendada nii portaali sisulist kui välimist poolt, samuti kasutajasõbralikkust; olulisel kohal on teavitustöö sihtgruppidele. Karjäärispetsialistidele julgen soovitada portaalis olevaid artikleid, mis on nii kodumaise kui ka välismaise päritoluga. Artiklid käsitlevad peamiselt kolme teemat: haridus, töömaailm ja majandus. Infot on nii tööseadusandluse kui ka ettevõtluse kohta. Portaalist võib olla abi ka materjalide valmistamisel noortele. Portaali kaudu on võimalik ka tasuta reklaamida õpilastele korraldatavaid üritusi. Järjest enam avastavad meid tööandjad, kes on huvitatud noorest tööjõust; töökuulutuste avaldamine portaalis on tasuta.

Rõõm, et tänapäeval on järjest rohkem teenuseid, mis aitavad noorel tema jaoks õiget ära tunda. Loodame, et Firstjob.ee muudab tööturule siseneja esimesed sammud lihtsaks ja kindlaks.


Kadri Raudsepp
Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse karjäärinõustaja