Iga kõne on eneseväljendus, mis sisaldab kaht osa: kogemust, mida olen näinud, kuulnud, tundnud, mõelnud, ning oskust seda välja öelda ehk end väljendada.

Esinemisoskus on arendatav
Esinemisoskus seostub esmajoones avaliku esinemisega või tööintervjuuga, kuid saame seda arendada ka elulistes tavaolukordades (nt poes, haigla registratuuris, sõbra sünnipäeval). Saad esinemisoskust iga päev arendada, kui treenid end järgmiselt:

  • Püüad olla veenev ja mõjus

Iga kõne peab olema veenev – see sisaldab häid argumente, kõneleja mainet ja emotsioone.

  • Püüad kuulajate, ümbritsevate inimeste tähelepanu

Pead enne läbi mõtlema, kuidas seda teha, mis on sulle omane ja mis võiks mõjuda, ning siis tuleb katsetada, kas see ka tegelikult toimib.

  • Saad hakkama esinemisärevusega

Kui esinemine ei ole sinu igapäevane tegevus, võib ärevus kergesti tekkida, kuid püüa aru saada, mis sinus ärevust põhjustab ja sellega enne esinemist tegelda.

  • Vastad küsimustele

Küsimustele õigeaegne ja sisukas vastamine jätab sinust mulje kui asjatundlikust inimesest.

  • Kontrollid kehakeelt ja häält

Kuulajad jälgivad sind enne, kui suu avad. Seega on sinu välimus, kehakeel esmamulje loomisel väga oluline. Kuulaja teeb sinu hääle järgi järeldusi vanuse, isiksuseomaduste, intelligentsuse, sotsiaalse staatuse ja emotsionaalse seisundi kohta. Kõnest ja häälest leiame need „miskid”, mis annavad infot inimese põhiloomuse kohta.

Mida rikkalikum miimika, seda paremini jääb esineja inimestele meelde. Emotsioonid väljenduvad näos ja on kuulajale lihtsamini tõlgendatavad. Ebameeldivatest asjadest saab hea esineja rääkida kulmukortsutusega, oma ideid serveerib ta kelmika naeratuse saatel. Oluline on hoida silmsidet, sest nii märkame ka oma partneri reaktsiooni ja mõjume usaldusväärselt.

Võid salvestada oma etteasted videole, et mõista, kuidas need teistele mõjuvad. Salvestuselt näed, kas žestikuleerid liiga ägedalt, hoiad käsi vahepeal taskus või teed sootuks kohatuid liigutusi. Pobised habemesse, ei hoia silmsidet või mõjud hirmunult ja ebalevalt. Mõistagi on kõige alus professionaalne sõnumi sisu ja keelekasutus.

Enne, kui asud midagi muutma ja korrigeerima, tuleb analüüsida seda, mis olemas on.
• Kas mul on hääldamispuudeid (neelan sõnalõppe, räägin väga vaikselt, mu lausetes on mõttetuid häälitsusi jne)?
• Kas kasutan vahel mõtlematuid väljendeid?
• Kas mu sõnavara on liiga piiratud?
• Kas mulle meeldib taga rääkida või epistlit pidada?
• Kas olen itsitaja?
• Kas hakin lauset ja mõtet?
• Olen ehk oma ütlemistes liiga otsekohene?

Tasakaalu võti

Küsimused endale: 

  • Kuidas tunnen end avaliku esinemise ajal? 
  • Kuidas väljendan end kehaliselt?

Kasulik kirjandus
Avalik esinemine. Käsiraamat. Malcolm Kushner. 2000
Olge sõna peremees: avaliku esinemise käsiraamat. Maret Prits. 2002