SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus kuulutas kevadel välja konkursi „Aasta karjäärispetsialist“. Konkursi eesmärk oli tõsta esile neid karjäärispetsialiste, kes olid 2009. aastal aktiivselt valdkonda arendanud ja seda avalikkusele tutvustanud, algatanud koostööd piirkondlikul või riiklikul tasandil, toetanud ja juhendanud algajaid karjäärispetsialiste, tegelenud enesearendamisega ja kasutanud omandatut edukalt oma töös.

Aasta karjäärispetsialisti tiitli pälvisid Kaja Kasak (Nõo Põhikooli karjäärikoordinaator), Silja Lilles-Sula (Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriinfo spetsialist) ja Ülle Soonik (Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse karjäärinõustaja). Pikaajalise panustamise eest karjäärinõustamise arendamisse sai tunnustuse osaliseks Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskuse juhataja Kaire Karon.

Parimaks karjääriteenuste osutajaks peeti Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskust HUPS. Valiku tegemise oluline kriteerium oli teenuste kättesaadavus ja noorte rahulolu. Noored on rahulolu-uuringute tulemuste põhjal HUPSist saadavate teenustega väga rahul ja pöörduvad vajadusel uuesti keskusesse hea meelega. Märkimisväärseks peeti ka HUPSi aktiivsust ja usaldusväärsust karjääriteenuste arendamisel.
Suur tänu kõigile karjäärispetsialistidele, kes innukalt ja suure armastuse ning asjatundlikkusega oma tööd teevad. Julget kandideerimist järgmisel aastal!


Aasta karjäärinõustaja Ülle Soonik Hiiumaa teavitamis- ja Nõustamiskeskusest HUPS (vasakul) ja parima partnerkeskuse 2009 tiitli pälvinud HUPSi juhataja Margit Kagadze (paremal).


Aasta karjäärikordinaator 2009 Kaja Kasak (Nõo Põhikool)


Aasta karjääriinfo spetsialist 2009 Silja Lilles- Sula (Pärnu Õppenõustamiskeskus)


Eritunnustus pikaajalise panustamise eest karjäärinõustamise arendamisse - Kaire Karon. (Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskus)