Kui otsid enda jaoks sobivat võimalust, et minna välismaale kogemusi hankima, siis saad kahtlemata väärtuslikku infot juba mujal õppinud inimestelt. Seepärast küsi nii oma koolist kui ka tutvusringkonnast välismaal õppimise kohta. Kui näed kuulutust, et kusagil korraldatakse välisriigis õppimist tutvustav infopäev, mine kindlasti kohale!

Õppima

  • Keeleõpe või suvekursus

Sellist varianti võiksid proovida siis, kui Sa ei ole päris kindel, kas saad välismaal õppimise ja eelkõige üksi, ilma pere ja sõpradeta elamisega hakkama. Kuna suvekursused kestavad tavaliselt paarist nädalast ühe kuuni, siis on see just paras aeg enese tundma õppimiseks.

  • Vahetusõpilane või -tudeng/külalisüliõpilane

Peaksid läbi mõtlema, mis on Sulle kõige olulisem. Kas soovid õppida keelt, kogeda teistsugust kultuurikeskkonda või õppida muu riigi koolisüsteemis?
Välistudengeid on kolme liiki: end ise finantseerivad kraadiõppe tudengid, vahetusüliõpilased ja mitmesugustes partnerlusprogrammides osalejad. Selgita välja, millised on ühe või teise variandi erinevused ning plussid ja miinused.

  • Vahetus- ja stipendiumiprogrammid

Need on välismaal õppimise toetuseks raha saamise võimalused. Infoallikana saad kasutada peamiselt vastavaid programme pakkuvate asutuste kodulehti. Vahetus- või partnerlusprogrammiga liitumise võimalus sõltub tavaliselt riiklikest ja regionaalsetest kahepoolsetest lepingutest ja kvoodinõuete täitmisest. Mitmete rahastamisprogrammide puhul võetakse arvesse ainult teatud riikidest pärit kandidaate.

  • Omal käel

Kui vahetus- ja stipendiumiprogrammide kaudu mineja eest teeb suure osa asjaajamisest ära vastava programmi koordinaator või koordineeriv asutus, siis omal käel minek nõuab märkimisväärselt suuremat tööd noorelt endalt. Erilist tähelepanu tuleks pöörata rahastamisele ning kõikidele korraldusliku poolega seonduvatele asjaoludele.
 

Praktikale

Enamasti minnakse välismaale praktikale mõne vahendusprogrammi või firma kaudu. Omal käel minnes on mitmeid ohtusid, alates praktika hilisemast mittetunnustamisest kodukooli poolt kuni inimkaubanduseni. Mõne programmi kaudu ei saagi üksikisikud praktikale minna, vaid kool peab esitama projekti. Mõne programmi kaudu seevastu saavad välisriiki praktikale suunduda ka üksikisikud.
 

Noorsoovahetusse

Üks hea võimalus turvaliselt kogemusi saada on algatada rahvusvaheline noortevahetus. Korralda koos sõpradega lühiajaline kokkusaamine teiste riikide noortega, et arutleda mõne teile huvipakkuva teema üle ja saada ise- ja koostegemisest väärtuslikke kogemusi. Rahvusvaheline noortevahetus loob head tingimused enese proovilepanekuks rahvusvahelises keskkonnas ja suhtluseks erineva kultuuritaustaga inimestega. See on väga hea viis, kuidas ennast pikaajaliseks välisriigis viibimiseks ette valmistada. Noortevahetusel on mitmeid vorme – noortelaagrid, seminarid, aasta välismaal jm.
 

Tööle

Üks ahvatlev võimalus on välismaale tööleminek. Võid seal kindlasti leida tööd, mille eest makstakse hoopis rohkem kui Eestis. Suurema palgaga riikides on aga ka kaupade ja teenuste hinnad kõrgemad. Niisiis ei pruugi suurem palganumber veel tähendada, et Sulle oluliselt rohkem raha kätte jääb. Erinevad ka maksusüsteemid. Tihti kaaluvad välismaale õppima asujad õpingute rahastamise ühe võimalusena töötamist.
On väga oluline, et koguksid eelnevalt võimalikult palju infot sihtriigi, sealse maksusüsteemi, seadusandluse jms kohta.


Saksamaal on tudengitel töö leidmine suhteliselt kerge, sest tööandjale on nad tunduvalt soodsamad kui mitteõppijad. Ülikoolides pakutakse palju võimalusi väikese koormusega töötamiseks. Töö leidmist hõlbustab kohaliku keele valdamine vähemalt suhtlustasandil.

Liisel, tudeng Saksamaal


Vabatahtlikuna

Sellest on viimasel ajal saanud formaalharidusele arvestatav alternatiiv. Tegemist on õppimise ja töötamise kombinatsiooniga. Sageli kaasneb vabatahtliku tööga täiendav koolitus ja väljaõpe, et omandatavad kogemused oleksid võimalikult mitmekesised ja täisväärtuslikud.
 

Rahvusvahelised kogemused Eestis

Huvitava rahvusvahelise kogemuse annab ka vahetusõpilase majutamine oma koju. Vahetuspereks olemine on vabatahtlik. Perele selle eest ei maksta, kuid omandatavad kogemused on hindamatud. Vahetuspere ülesanne on pakkuda võõrast riigist tulnud vahetusõpilasele võimalikult loomulikku keskkonda, mis omakorda aitaks kaasa keeleõppele ja üldisele kohanemisele Eestis.
 

Vahetusõpilase Eestis enda koju majutanud perede lood:

Veel rohkem sellekohaseid videosid leiad YFU Eesti Youtube kanalilt.