Euroguidance’i koostöövõrgustik tähistab tänavu oma 20. aastapäeva. 1992. aastal loodud võrgustik tegutseb Euroopa elukestva õppe programmi raames ja hõlmab 68 keskust 34st Euroopa riigist. Võrgustiku missioon on edendada riiklikes karjääriteenuste süsteemides elukestva õppe kaudu Euroopa mõõdet. 

Võrgustik kogub ja levitab õppimisvõimalustega seotud infot Euroopa eri riikides ning on sillaks teiste Euroopa maade karjääriteenuste ja haridussüsteemide juurde. Võrgustiku eesmärk on tutvustada õpirännet ja aidata nii ELi kodanikel paremini mõista oma võimalusi kõikjal Euroopas. Eestisse laienes võrgustik aastal 1998. Samal aastal asutati ka õppe- ja praktikakeskus (praegune karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus, mis on SA Innove üksus).

Euroguidance on riikliku tasandi ühenduslüli karjääriteenuste kõigi peamiste sidusrühmade vahel, alates karjäärispetsialistidest ning lõpetades teadlaste ja poliitikakujundajatega. Paljud Euroguidance’i keskused asuvad haridus- või tööturuministeeriumi või muu vastava ametiasutuse juures, mis suurendab veelgi võrgustiku suutlikkust toetada karjääriteenuste arengut. Euroguidance’i võrgustiku peamine sihtrühm on karjäärispetsialistid, kuid mitmed keskused on suunanud oma tähelepanu ka õpilastele, õpetajatele, lastevanematele ja poliitikakujundajatele nii haridus- kui ka tööturusektorist.

Euroguidance’i keskused täidavad riiklikul tasandil väga mitmekesiseid ülesandeid, mis kajastavad konkreetse riigi vajadusi karjääriteenuste süsteemi arendamisel. Teisalt järgib aga iga riik ka laiemalt Euroopa karjääriteenuste arendamise prioriteete. See omakorda toetab Euroguidance’i kui õppiva võrgustiku üldist toimimist ja häid tulemusi.

Euroguidance’i riikide karjääriteenuste praktikatega ja projektidega ning ELi maade karjääriteenuste süsteemide kirjeldustega saab tutvuda veebisaidil euroguidance.net.

Artikli kirjutamisel on kasutatud Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku novembrikuises uudiskirjas ilmunud artiklit „The Euroguidance Network: 20 years of supporting guidance and mobility in Europe”, mille autor on Fotini Vlachaki.

Kristi Koort, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse teavitusspetsialist

***

Noppeid Euroguidance Eesti tegemistest:

·         karjäärispetsialistide õppevisiidid (Academia)

·         iga-aastased karjäärispetsialistide suvekoolid

·         info- ja metoodiliste materjalide väljaandmine ning levitamine karjäärispetsialistide ja muude sihtrühmade seas

·         teavitustoodete tootmine ja levitamine

·         koostöö õpirännet pakkuvate asutuste ja organisatsioonidega ehk toimiv õpirände koostöövõrgustik