5. – 6. detsembril 2003 korraldas Euroopa Koolitusfond (ETF) Bratislavas konverentsi, mille eesmärgiks oli:

• Levitada ja arutada ETF’i kandidaatriikide karjäärinõustamise poliitikat käsitleva sünteesaruande tulemusi ning sarnaseid OECD, Cedefopi ja Maailmapanga ülevaateid
• Vahetada kogemusi ja häid näiteid praktikast
• Stimuleerida rahvuslikele uuringutele järgnevaid jätkutegevusi (nt tegevusplaanide koostamist, seminaride korraldamist, rahvusvahelise koostöö arendamist)
• Tugevdada sidet karjäärinõustamise praktika ja poliitika vahel
• Teadvustada Euroopa väljavaateid karjäärinõustamise valdkonnas

Konverentsile kutsuti osalejaid nii hariduse kui tööhõive süsteemidest, nii ametnikke kui sotsiaalsete partnerite esindajaid. Eestist osalesid Helen Alton Sotsiaalministeeriumist, Merike Mändla Haridus- ja Teadusministeeriumist, Margit Rammo Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusest Innove (Karjäärinõustamise Teabekeskus) ja Tiiu Väert ametiühingute esindajana.

Jätkutegevusena korraldame 2004. aasta II kvartalis seminari, kus plaanime tutvustada nimetatud uuringute tulemusi juba ka laiemale huviliste ringile.