Euroopa Noored eeltähtaeg 10. aprillil 2013. Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele.

Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. mail 2013. Esitades eeltäidetud taotlusvormi 10. aprilliks SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroole, on võimalik saada oma projektile individuaalset nõustamist.
Rohkem infot: http://euroopa.noored.ee/node/6206