Alates selle aasta maikuust on kõigil Euroopa noortel ja noortega töötavatel spetsialistidel kasutada täiesti uus infoallikas. Euroopa Noorteportaali on koondatud üle 10 000 viite erinevatele kodulehtedele, mis kajastavad selliseid noori puudutavaid teemasid nagu õppimine, töötamine, vabatahtlik tegevus, reisimine jpm. 20-s Euroopa Liidu ametlikus keeles leiab infot 30 riigi kohta.
 

Euroopa Noorteportaali aadress: http://europa.eu.int/youth

Lisainfo portaali kohta: eurodesk@eurodesk.ee