9. märtsil 2012 kell 11.00 -17.00 toimub Tallinna Ülikoolis Euroopa töö- ja karjäärimess.

Messile oodatakse noori, kes soovivad infot töötamisvõimalustest Euroopas, nõu ettevõtluse alustamisel ja karjääri planeerimisel.

 

Euroopa Liidus töö ja praktikavõimaluste otsijad saavad nõuandeid ja teavet tööotsimise ja ettevõtluse alustamise, sihtriikide töö- ja elamistingimuste, oluliste seaduste, maksukorralduse, asjaajamise, ravi- ning sotsiaalkindlustuse ja võimalike ohtude kohta. Spetsialistid nõustavad ka erivajadusega inimesi tööotsimisel ja karjääri arendamisel.

Nõu annavad ja küsimustele vastavad Tallinna Ülikooli karjäärinõustajad, Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialistid ja EURES-e (European Employment Services) nõustajad erinevatest Euroopa riikidest ning õpirändevõrgustiku esindajad, kes pakuvad teise riiki õppima, tööle või kogemust omandama asujatele tuge. Toimuvad ka loengud ja õpitoad.

Messil osalevad nii kodu- kui välismaised tööandjad – tööotsijail tasub kaasa võtta CV! Pakkumisel on sadu vakantseid töökohti üle Euroopa.

Messil osalemisest huvitatud tööandjatel palume ühendust võtta Eesti Töötukassa EURES koordinaatori Kaire Cockeriga e-posti aadressil kaire.cocker@tootukassa.ee

Lisainfo:

Kaire Cocker

Eesti Töötukassa EURES peaspetsialist

telefon: 6 679 791

e-post: kaire.cocker@tootukassa.ee