Euroopa vabatahtlik teenistus (EVS – European Voluntary Service) on noore (18 – 30eluaastat) võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist väljaspool oma elukoha riiki kuni 12kuulise perioodi jooksul just temale huvipakkuval alal. EVSi eesmärgiks on arendada noorte seas sallivust ja solidaarsust kasutades selleks mitteformaalse õppimise põhimõtteid ja tavasid.

Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik noor, saatev organisatsioon ja vastuvõttev pool. Mõlema organisatsiooni ja programmi Euroopa Noored Eesti büroo abiga saabki noore vabatahtliku teenistuse projekt teoks.

Allikas: euroopa.noored.ee/evs