Õpingute rahastamiseks on sul võimalik taotleda erinevaid toetusi ja stipendiume.

Toetust on võimalik taotleda koolist, Sotsiaalkindlustusametist ja kohalikust omavalitsusest.

Kutsekoolis ja kõrgkoolis õppija saab taotleda õppelaenu.
 

Allolevatest rubriikidest saad ülevaate, kuidas õpingute ajal toime tulla ja rahastada oma õpinguid, kui õpid gümnaasiumis, kutsekoolis või kõrgkoolis.


Kui soovid lisainfot:

• Vaata Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel Rahastamise rubriiki, kus on väga põhjalikult selgitatud toetuse saamise võimalusi ja tingimusi.


• Vaata oma kooli kodulehekülge või pöördu õppeosakonda - igal õppeasutusel on vastu võetud õppetoetuste ja stipendiumide maksmise kord.


• Küsi Sotsiaalkindlustusametist ja kohalikust omavalitsusest täiendavete toetuste saamise võimaluse kohta.


• Küsi pangast infot õppealenu saamise tingimuste kohta.


• Pöördu lähima Rajaleidja keskuse nõustaja poole. Koos saate koostada edasise tegevuskava, kust leida infot ja mida peab tegema selleks, et toetusi taotleda.