• Geograafiaga seotud elukutsed. Mis elukutsete esindajad vajavad geograafiateadmisi? (7.-9. klass)

Tööleht (pdf)

Tööleht (word)

  • Geograafiateadmistega seotud erialad. Millised isikuomadused ja oskused on olulised eri erialadel töötamiseks? (8.-9. klass)

Tööleht (pdf)

Tööleht (word)

  • Ökosüsteemid, loodusvööndid. Miks on vaja tunda taimede ökoloogiat? (8.-12. klass)

Tööleht (pdf)

Tööleht (word)

  • Vihmametsad. Kas jätta vihmamets kasvama või toota sellest puitu? (8. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Loodusvööndid, ökosüsteemid, turism. Reisikiri (8. klass)

Tööleht (pdf)

Tööleht (word)

  • Eesti geoloogia. Looduse tundmine võimaldab meil targalt tegutseda (9.-12. klass)

Tööleht (pdf)

Tööleht (word)

  • Eesti majandus. Kas ehitada Saaremaa ja mandri vahele sild või jätkata praamiliiklust? (9. klass)

Tööleht (pdf)

Tööleht (word)

  • Eesti majandus. Töökuulutus ja tööintervjuu (9. klass)

Tööleht (pdf)

Tööleht (word)

  • Geograafiateadmistega seotud ametid. Töökuulutuse koostamine (9. klass)

Tööleht (pdf)

Tööleht (word)